Autoren
Markéta Cibulková

Mgr. JUDr. Markéta Cibulková, Ph.D.

Senior Associate

Read More
Radim Dolezal

Mgr. Radim Doležal

Associate

Read More
Autoren
Markéta Cibulková

Mgr. JUDr. Markéta Cibulková, Ph.D.

Senior Associate

Read More
Radim Dolezal

Mgr. Radim Doležal

Associate

Read More

1. Juni 2021

Non-compete clause update

 • Briefing

The Czech Supreme Court confirmed that compensation for compliance with a general non-compete clause does not have to be agreed separately or as a specific part of a severance package.

There are three types of non-compete clauses in Czech law:

 • General non-compete clause: applies to members of statutory and other corporate bodies of corporations, and to some freelance workers
 • Agency non-compete clause: applies to freelance sales agents (obchodní zástupce)
 • Employee non-compete clause: applies to employees

The general non-compete clause must:

 • specify territory, or a range of activities or group of persons that an obligor is prohibited from being involved in/collaborating with in competitive activities
 • be agreed for no longer than five years, and
 • be proportionate

A crucial element of the general non-compete clause is proportionality, which means that the clause cannot restrict the obligor more than is required by the necessary protection of the obligee. Although compensation is not an obligatory element of the general non-compete clause, it usually is agreed as it serves as an important determinant of the proportionality of the whole clause.

Until now, courts usually viewed and determined proportionality in the context of party relationships established by the general non-compete clause in isolation from the parties’ other relationships. Therefore, compensation for compliance with the general non-compete clause usually used to be agreed as a completely separate amount or as a specific part of a severance package.

This has now changed, as the Supreme Court confirmed that the proportionality of the general non-compete clause is to be viewed and determined in the full context of the parties’ relationship(s). Therefore, compensation for compliance with the general non-compete clause need not be agreed separately or as a specific part of a severance package; if the parties’ relationship overall is proportionate, then the general non-compete clause is proportionate as well.


Nejvyšší soud potvrdil, že úplatu za dodržení obecné konkurenční doložky lze sjednat jako součást jiného plnění

Jaké jsou druhy konkurenčních doložek?

České právo rozlišuje tři druhy konkurenčních doložek

 • obecná konkurenční doložka – použije se zejména pro členy orgánů obchodních korporací a OSVČ / freelancery;
 • konkurenční doložka pro obchodní zástupce – specifická konkurenční doložka, která se použije pouze pro freelance obchodní zástupce;
 • zaměstnanecká konkurenční doložka – specifická konkurenční doložka, která se použije pro zaměstnance, a to výlučně za podmínek stanovených v zákoníku práce.

Co musí obsahovat obecná konkurenční doložka, aby byla platná?

Obecná konkurenční doložka 

 • musí určit území, nebo okruh činností, nebo okruh osob, kterých se zákaz konkurence týká (jinak se ke konkurenční doložce vůbec nepřihlíží);
 • nesmí být sjednána na dobu neurčitou nebo na dobu delší než 5 let (poruší-li se tento zákaz, platí, že konkurenční doložka byla ujednána na 5 let);
 • musí být přiměřená (jinak lze doložku omezit, zrušit, nebo prohlásit za neplatnou).

Lze obecnou konkurenční doložku sjednat jako bezúplatnou?

Ano, obecnou konkurenční doložku lze teoreticky sjednat jako bezúplatnou.

Úplata je přesto velmi důležitým kritériem pro posouzení přiměřenosti obecné konkurenční doložky. Konkurenční doložka totiž musí být vyvážená. Vyplývá to ze smluvní povahy konkurenční doložky a principu dobrých mravů. Vzhledem k tomu, že konkurenční doložka omezuje zavázanou stranu v podnikání a provozování hospodářské činnosti, jeví se kompenzace jako nejvhodnější nástroj k dosažení této vyváženosti. Kompenzace je pak typicky poskytována formou peněžitého protiplnění (může být ale poskytnuta i v jiné formě). Nebude-li obecná konkurenční doložka vyvážená a přiměřená, může být omezena, zrušena či prohlášena za neplatnou. Zpravidla je tedy úplata za dodržování obecné konkurenční doložky sjednána.

Lze úplatu za dodržení obecné konkurenční doložky sjednat jako součást jiného plnění?

Ano, úplatu za dodržení obecné konkurenční doložky lze sjednat jako součást jiného plnění. 

Úplata dokonce nemusí být ani výslovně ujednána, postačí, že je osobě zavázané z obecné konkurenční doložky poskytnuto jiné plnění, které je dostatečné pro učinění závěru, že vztah stran je vyvážený. Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí potvrdil, že přiměřenost obecné konkurenční doložky se nemá posuzovat izolovaně, nýbrž v úplném kontextu celkového vztahu stran. Pokud je tedy celkový vztah stran v plném svém kontextu vyvážený, je i obecná konkurenční doložka přiměřená. 

Lze výše uvedené aplikovat na zaměstnanecké konkurenční doložky?

Ne, výše uvedené nelze aplikovat na zaměstnanecké konkurenční doložky. 

Zaměstnanecké konkurenční doložky jsou velmi specifické a musí obsahovat mimo jiné výslovné ujednání o náhradě za dodržování konkurenční doložky, a to nejméně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku daného zaměstnance za každý měsíc dodržování zákazu konkurence. Maximální délka trvání zaměstnanecké konkurenční doložky je omezena na 1 rok od skončení zaměstnání.

Call To Action Arrow Image

Newsletter-Anmeldung

Wählen Sie aus unserem Angebot Ihre Interessen aus!

Jetzt abonnieren
Jetzt abonnieren

Related Insights

two ropes knotted together
Employment, Pensions & Mobility

Fines of CZK 10 million for hidden agency employment

Available in Czech

19. August 2021
Quick read

von Mgr. JUDr. Markéta Cibulková, Ph.D.

Klicken Sie hier für Details
Employment, Pensions & Mobility

Kurzarbeit (short-time working) will be available to employers in the Czech Republic

Available in Czech

1. Juli 2021
Briefing

von mehreren Autoren

Klicken Sie hier für Details
Employment, Pensions & Mobility

Employee non-compete clause

21. Juni 2021
Briefing

von Mgr. JUDr. Markéta Cibulková, Ph.D. und Mgr. Radim Doležal

Klicken Sie hier für Details