Autoren

Bart Hunnekens

Partner

Read More

Roos Seesing

Counsel

Read More

Joost Kokje

Senior Associate

Read More

Juultje van der Zanden

Senior Associate

Read More
Autoren

Bart Hunnekens

Partner

Read More

Roos Seesing

Counsel

Read More

Joost Kokje

Senior Associate

Read More

Juultje van der Zanden

Senior Associate

Read More

8. Juni 2020

The way out of lockdown: A HR checklist for resuming operations

  • IN-DEPTH ANALYSIS

The Dutch government's strategy is to slowly reopen certain parts of society that have been closed due to coronavirus. Childcare services and primary education will reopen on 11 May 2020, and young children will be able to attend sport activities again. Other measures – such as closing down restaurants and cafés – will remain in effect until at least 19 May 2020.

The government is trying to gradually open up our society to limit the economic blows to the economy. However, reopening the economy too quickly will possibly cause a substantial increase of new infections. By slowly creating a social distancing society, the Dutch government is trying to find the right balance between both interests.

Dutch employers and companies operating in the Netherlands are expected to contribute to this social distancing society. Employers are slowly starting up their businesses and operations again, and could be struggling with finding the right plan of approach for this. The following HR/employment law-focused checklist provides a step-by-step plan to help employers restart their businesses.


De weg terug vanuit de lockdown: HR-checklist voor het hervatten van de bedrijfsvoering 

De strategie van de Nederlandse regering is het langzaam heropenen van bepaalde onderdelen van de samenleving die vanwege het coronavirus zijn gesloten. Op 11 mei 2020 gaat de kinderopvang en het basisonderwijs weer open en mogen kinderen weer sporten. Andere maatregelen, zoals de sluiting van restaurants en cafés, blijven van kracht tot ten minste 19 mei 2020. De regering probeert de samenleving geleidelijk weer te openen om de economische klappen voor de economie te beperken. Als deze heropening van de economie echter te snel wordt doorgevoerd zal dit mogelijk juist een aanzienlijke toename van nieuwe besmettingen veroorzaken. Door langzaamaan een maatschappelijke samenleving te creëren waarin afstand wordt gewaarborgd, probeert de Nederlandse regering de juiste balans te vinden tussen beide belangen.

Van Nederlandse werkgevers en bedrijven in Nederland, wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan deze nieuw te creëren maatschappelijke samenleving, waarin afstand wordt gewaarborgd. Wij kunnen ons voorstellen dat werkgevers die bezig zijn met het hervatten van de bedrijfsvoering uitdagingen tegenkomen.

De volgende checklist biedt een stapsgewijs plan vanuit HR- en arbeidsrechtelijk perspectief, om werkgevers te helpen de bedrijfsvoering weer te hervatten na de lockdown.

Stage 1: Preparing for the restart of operations and production

Identification: Which areas/positions will be needed on site for operations?
Is there sufficient infrastructure for longer-term activity from the home office?
Request for compensation under NOW?
Is the company struggling with the payment of wages? Is the company confronted with a drop in turnover of at least 20%? Does the company pay social security contributions in the Netherlands? If the answer to all these questions is  'yes' and the employer complies with other provisions as outlined in the Temporary Emergency Bridging Measure to Preserve Employment (NOW), the company could be eligible for a compensation of wages for a duration of three months (or in case of extension,  up to six months). The NOW should prevent employers from terminating employment agreements and trying to unilaterally reduce working hours.
What works council rights of co-determination exist when the operation is started up?
Implementation of a system for health/infection monitoring

Stage 2: Partial resumption of operation/production

Duty/shift planning to reduce the risk of infection (with involvement of the works council, if necessary)
Risk assessment and safety recommendations of the RIVM
Safe and healthy workplace
Corona task force within the operation

Stage 3: Reaction to potential new operational restrictions due to second wave of infection

Assessment of lockdown measures taken, compensation under NOW and sending employees home (again)
Ensuring cooperation with the works council in the event of a "re-lockdown"
Create legal framework for any flexibility of personnel measures

Stage 4: Economic recovery and revival of orders/increased customer volume

Reduction, retention or creation of home office jobs
Resumption of business trips
Holiday planning
Payment of bonuses, dividend and travel costs
Adaptation and (if necessary) extension of protective measures when meeting customers and when travelling

Stage 5: Complete resumption of operation

Arranging overtime to cope with a backlog of orders
If necessary, reorganisation of the personnel structure to take account of the complete resumption of operation
Lessons learned: Development of a prevention concept for future operational restrictions

Stap 1: Voorbereiden op de hervatting van de bedrijfsvoering 

Vaststellen: welke onderdelen/posities zijn noodzakelijk voor het hervatten van de bedrijfsvoering? 
Voldoende infrastructuur voor het langdurig werken vanuit de thuiswerkplek?
Verzoek tot compensatie onder de NOW regeling?
Welke medezeggenschapsrechten zijn er voor de ondernemingsraad op het moment dat de bedrijfsvoering weer wordt opgestart? 
Het invoeren van een system voor het kunnen monitoren van gezondheid/besmettingen

Stap 2: Gedeeltelijke hervatting van de bedrijfsvoering

Planning van diensten om het risico op besmetting te beperken, zo nodig in overleg met de ondernemingsraad
Risico inventarisatie en aanbevelingen van het RIVM
Corona taskforce binnen de onderneming

Stap 3: Reactie op mogelijke nieuwe operationele beperkingen in geval van een tweede golf van besmettingen 

Beoordeling van genomen lockdown maatregelen en (opnieuw) naar huis sturen van medewerkers 
Zorgdragen voor samenwerking met de ondernemingsraad in geval van een nieuwe lockdown
Het creëren van een beleid voor flexibele maatregelen 

Stap 4: Economisch herstel en toename van orders en klanten 

Verminderen, behouden of creëren van functies met thuiswerkplek 
Hervatten van zakenreizen
Vakantieplanning
Betaling van bonussen, dividend en reiskosten 
Aanpassing en indien nodig uitbreiding van beschermende maatregelen bij het ontmoeten van klanten en reizen

Stap 5: Volledige hervatting van de bedrijfsvoering 

Overwerkafspraken om achterstand in bestellingen op te kunnen vangen
Indien nodig reorganisatie van het personeelsbestand rekening houdende met een volledige hervatting van de bedrijfsactiviteiten 
Lessons learned: Ontwikkelen van een preventief beleid voor mogelijke toekomstige operationele beperkingen
Call To Action Arrow Image

Newsletter-Anmeldung

Wählen Sie aus unserem Angebot Ihre Interessen aus!

Jetzt abonnieren
Jetzt abonnieren

Related Insights

werkgeversverplichting
Employment, Pensions & Mobility

Employer obligations in the Netherlands Q&A

This article is available in English and Dutch

21. Januar 2021
Briefing

von mehreren Autoren

Klicken Sie hier für Details
pen-close-up
Employment, Pensions & Mobility

Balanced Labour Market Act

14. August 2020
QUICK READ

von Joost Kokje

Klicken Sie hier für Details
meeting
Coronavirus

The Works Council Act during the coronavirus crisis – with time, a solution will be found!

10. Juli 2020
QUICK READ

von Joost Kokje und Juultje van der Zanden

Klicken Sie hier für Details