Autoren

Grażyna Kuźma

Partner

Read More

Mgr. Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Dr. Jakub Pitera

Partner

Read More

Krystian Stanasiuk, LL.M.

Partner

Read More

Dr. Ewelina Stobiecka

Partner

Read More

Przemysław Walasek, LL.M.

Partner

Read More

Szymon Gołębiowski

Senior Associate

Read More

Marta Janowska

Senior Associate

Read More

Patrycja Sojka

Associate

Read More

Tymon Wilk, LL.M.

Senior Associate

Read More
Autoren

Grażyna Kuźma

Partner

Read More

Mgr. Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Dr. Jakub Pitera

Partner

Read More

Krystian Stanasiuk, LL.M.

Partner

Read More

Dr. Ewelina Stobiecka

Partner

Read More

Przemysław Walasek, LL.M.

Partner

Read More

Szymon Gołębiowski

Senior Associate

Read More

Marta Janowska

Senior Associate

Read More

Patrycja Sojka

Associate

Read More

Tymon Wilk, LL.M.

Senior Associate

Read More

24. April 2020

COVID-19 Alert Book

Coronavirus has hit us so fast, dramatically and unexpectedly, the entire world is desperately trying to deal with the unprecedented impact it is having on society, national and global economies.

Poland, like many countries, is endeavouring to manage this crisis and domestic and international companies of all sizes and in all market sectors are struggling to survive and are equally overwhelmed by the constant announcement of numerous new laws and amendments to laws.

Taylor Wessing is constantly monitoring and identifying the problems and obstacles that the global economy and entrepreneurs operating in different markets have to deal with in this difficult period.

To meet these challenges our lawyers have prepared a series of legal alerts which relate to the laws and amendments which the Polish Parliament has announced in recent weeks. These informative pieces address numerous legal aspects including construction, contract law, dispute resolution, corporate, finance and competition law.

We are confident that the below newsletter will provide an informative and comprehensible overview of the new laws surrounding COVID-19.

COVID-19 Alert Book - English version


Koronawirus uderzył w nas tak szybko, dramatycznie i niespodziewanie, że cały świat desperacko próbuje poradzić sobie z bezprecedensowym wpływem, jaki wywiera na społeczeństwo, gospodarkę krajową i światową.

Polska, podobnie jak wiele krajów, stara się poradzić sobie z tym kryzysem, a krajowe i międzynarodowe firmy różnej wielkości i we wszystkich sektorach rynku walczą o przetrwanie i są przytłoczone ciągłym ogłaszaniem wielu nowych ustaw i poprawek do przepisów.

Taylor Wessing stale monitoruje i identyfikuje problemy i przeszkody, z którymi w tym trudnym okresie musi się zmierzyć globalna gospodarka i przedsiębiorcy działający na różnych rynkach.

Aby sprostać tym wyzwaniom, nasi prawnicy przygotowali serię alertów prawnych dotyczących ustaw i nowelizacji, które zostały ogłoszone przez polski parlament w ostatnich tygodniach.

Dotyczą one wielu aspektów prawnych, w tym prawa budowlanego, prawa zobowiązań, rozstrzygania sporów, prawa korporacyjnego, finansowego i konkurencji.

Jesteśmy przekonani, że poniższy biuletyn będzie stanowił pouczający i zrozumiały przegląd nowych przepisów prawnych dotyczących COVID-19.

COVID-19 Alert Book - Polish version

Call To Action Arrow Image

Newsletter-Anmeldung

Wählen Sie aus unserem Angebot Ihre Interessen aus!

Jetzt abonnieren
Jetzt abonnieren

Related Insights

man on phone and working on laptop
Employment, Pensions & Mobility

Employees' entitlements in Poland during the heatwaves

Available in Polish

19. Juli 2021
Briefing

von Krystian Stanasiuk, LL.M. und Michal Zabost

Klicken Sie hier für Details
Employment, Pensions & Mobility

Employment law in Poland – vaccinations in the workplace

Available in Polish

1. Juli 2021
Quick read

von Krystian Stanasiuk, LL.M. und Michal Zabost

Klicken Sie hier für Details
road arrows
Corporate Crime & Compliance

Who can be a whistleblower?

Available in Polish

3. März 2021
In-depth analysis

von Marta Janowska

Klicken Sie hier für Details