Autoren
Nick Strous

Nick Strous

Senior Associate

Read More
stef geelen

Stef Geelen

Associate

Read More
Autoren
Nick Strous

Nick Strous

Senior Associate

Read More
stef geelen

Stef Geelen

Associate

Read More

25. Januar 2022

Apple fails to satisfy requirements set by ACM

  • Quick read

Apple has failed to satisfy the requirements set by the Dutch Competition Authority, the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) regarding payment systems for dating-app providers. ACM has come to this conclusion following an investigation into Apple’s statements of January 15, 2022. This means that Apple now has to pay ACM the first penalty of 5 million euros. ACM had informed Apple that its statements do not satisfy the requirements laid down in the order subject to periodic penalty payments. Apple is still obligated to act in accordance with said order. If it fails to do so, Apple will have to pay each week a penalty payment of 5 million euros up to a maximum of 50 million euros.

As previously discussed in our article Dutch court orders Apple to change unreasonable conditions applying to (dating) app providers, Apple must adjust its conditions for access to the Dutch App Store for dating-app providers. Dating-app providers must also be able to use payment systems other than Apple’s payment system and the ability to refer to payment systems outside the app.

According to the ACM, Apple has failed to satisfy the requirements on several points. The most important one is that Apple has failed to adjust its conditions, as a result of which dating-app providers are still unable to use other payment systems. Apple has also raised several barriers for dating-app providers for the use of third-party payment systems. For example, Apple seemingly forces app providers to make a choice: either refer to payment systems outside of the app or to an alternative payment system. However, that is not allowed and providers must be able to choose both options.


Apple voldoet niet aan de door ACM gestelde eisen 

Volgens de ACM voldoet Apple nog altijd niet aan de eisen voor betaalsystemen bij datingapp-aanbieders. Dat blijkt uit het onderzoek dat de ACM heeft uitgevoerd inzake de mededelingen die Apple op 15 januari 2022 heeft gedaan. Apple is vanaf nu de eerste dwangsom van 5 miljoen verschuldigd aan de ACM. De ACM heeft Apple laten weten dat haar mededelingen niet voldoen aan de eisen van de door de ACM opgelegde last onder dwangsom. Apple moet nog steeds in overeenstemming met die last handelen. Indien zij dit niet doet, dan is Apple elke week een dwangsom verschuldigd van 5 miljoen euro tot een maximum van 50 miljoen euro.

Zoals eerder beschreven in ons artikel Apple moet onredelijke voorwaarden (dating)appaanbieders aanpassen, moet Apple de voorwaarden voor toegang tot de Nederlandse App Store aanpassen voor datingapp-aanbieders. Naast het betaalsysteem van Apple in de App Store moeten datingapp-aanbieders ook gebruik kunnen maken van andere betaalsystemen. Datingapp-aanbieders moeten daarbij de mogelijkheid hebben om in de app te verwijzen naar betaalmogelijkheden buiten de app. 

Volgens de ACM voldoet Apple op verschillende punten niet aan de eisen. De belangrijkste is dat Apple haar voorwaarden niet heeft aangepast, waardoor de datingapp-aanbieders nog altijd geen gebruik kunnen maken van andere betaalsystemen. Apple werpt ook nog eens een aantal drempels op voor datingapp-aanbieders om gebruik te maken van een ander betaalsysteem. Bijvoorbeeld: Apple lijkt de app-aanbieders verplicht te stellen om een keuze te maken: óf een verwijzing naar betaalmogelijkheden buiten de app óf een alternatief betaalsysteem. Dat is echter niet toegestaan, omdat het mogelijk moet zijn om beide opties te gebruiken, aldus de ACM.

Call To Action Arrow Image

Newsletter-Anmeldung

Wählen Sie aus unserem Angebot Ihre Interessen aus!

Jetzt abonnieren
Jetzt abonnieren

Related Insights

vber
Competition, EU & Trade

New rules for distribution agreements

More flexibility and clarity

16. Januar 2023
Briefing

von Nick Strous

Klicken Sie hier für Details
competition
Competition, EU & Trade

(Even) Stricter rules on misleading 'was-now' prices

16. Januar 2023
Briefing

von Stef Geelen

Klicken Sie hier für Details
ACM
Competition, EU & Trade

Dutch court orders Apple to change unreasonable conditions applying to (dating) app providers

6. Januar 2022
Quick read

von Nick Strous und Stef Geelen

Klicken Sie hier für Details