17. Januar 2022

Anti-backlog regulations

  • Quick read

Reports on payment practices in 2021 will still need to be submitted by 31 January and under the previous regulations.

Despite some hopes that the planned amendment to the Anti-backlog Act will extend the deadline to report payment practices this year, we are still obliged to meet the previous deadline, i.e. the end of January 2022.

The regulations to identify and report payments from commercial transactions have not changed either. Undoubtedly, there are changes to the Act ahead of us. For now, however, we are applying the previous regulations which are supported with updated explanations from the Ministry of Economic Development and Technology on the most frequently raised questions.


Zatory płatnicze

Sprawozdania z praktyk płatniczych trzeba będzie przygotować na starych zasadach i złożyć jeszcze w styczniu 2022 r.

Koniec roku 2021 dla części przedsiębiorców w Polsce był czasem m.in. wyczekiwania na wprowadzenie zapowiadanych zmian do ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z opublikowanymi założeniami tej nowelizacji miało nas czekać kilka istotnych zmian merytorycznych, które w szczególności miały szanse ułatwić sporządzenie corocznego sprawozdania z praktyk płatniczych. Przede wszystkim z obowiązku sprawozdawczego miały być wyłączone niektóre rodzaje transakcji. Ponadto, przedłużony miał być termin składania sprawozdań do 30 kwietnia.

Nowelizacji jak na razie się nie doczekaliśmy, a Ministerstwo Rozwoju i Technologii oficjalnie przypomina, że sprawozdanie za 2021 r. należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2022 r., czyli na dotychczasowych zasadach.

Jednak jeszcze w grudniu 2021 r. wydarzyły się dwie inne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w kontekście zbliżającego się terminu do złożenia sprawozdań:

  1. Z obowiązku sprawozdawczego wyłączone zostały spółki nieruchomościowe
    Z dniem 16 grudnia 2021 r., w ramach zmian do tzw. tarczy antykryzysowej, z katalogu podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdania z praktyk płatniczych wyłączone zostały spółki nieruchomościowe.
    W katalogu pozostają zatem wyłącznie do tzw. duzi podatnicy, tj. podmioty, których przychody uzyskane w roku podatkowym przekroczą równowartość 50 mln EUR, oraz podatkowe grupy kapitałowe.
  2. Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pojawił się nowy zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/sprawozdania-o-stosowanych-terminach-zaplaty

Zamieszczone zestawienie nieco rozjaśnia przynajmniej część wątpliwości, które oczekiwaliśmy, że zostaną wprost rozwiane w ramach zapowiedzianej nowelizacji. W opublikowanym dokumencie znajdziemy przykładowo potwierdzenie możliwości wyłączenia z zakresu raportowanych danych świadczeń przeterminowanych, dookreślenie z jaką dokładnością należy wykazywać wartość świadczeń pieniężnych oraz jaki stosować kurs dla świadczeń wyrażonych w obcej walucie.

Dodane zostały też praktyczne wytyczne odnoszące się do składania sprawozdań z pomocą pełnomocników, wielości podpisów pod sprawozdaniem oraz sposobu składania korekt.

Choć w sprawozdaniu prezentowane są jedynie zbiorcze wartości pogrupowane ze względu na termin płatności, mogą one dawać pewien ogólny obraz o praktykach płatniczych podmiotu.

W pewnym stopniu praktyczną konsekwencją składanych sprawozdań może być wykorzystanie ujętych tam danych do wstępnej oceny, czy dany podmiot generuje nadmierne opóźnienia w transakcjach handlowych. Jeśli podejrzenie takie będzie wystarczająco uzasadnione, można się spodziewać wszczęcia postępowania przez Prezesa UOKiK.

Czasu jest coraz mniej, bo do końca stycznia zostały 2 tygodnie. Pomimo jednak tego, że początek roku jest zawsze okresem bardzo intensywnym, warto rzetelnie przeanalizować jakie mamy dane, które wykorzystamy do sporządzenia sprawozdania i jakiego rodzaju informacja się z nich wyłania. Nie można zapominać, że informacja ta poprzez publikację złożonych sprawozdań stanie się powszechnie dostępna również dla naszych kontrahentów i dla organów państwowych.

Call To Action Arrow Image

Newsletter-Anmeldung

Wählen Sie aus unserem Angebot Ihre Interessen aus!

Jetzt abonnieren
Jetzt abonnieren

Related Insights

Bank- & Finanzrecht

The impact of the war in Ukraine on banks’ activity in Poland

27. April 2022
In-depth analysis

von Łukasz Szymański und Dr. Magdalena Jaczewska–Żurek

Klicken Sie hier für Details
Polen

Remote onboarding – what about the entities outside the financial sector?

Available in Polish

22. März 2022
Quick read

von Łukasz Szymański und Dr. Magdalena Jaczewska–Żurek

Klicken Sie hier für Details
Polen

How to remotely x-ray the client? New EBA and Polish FSA guidelines for remote onboarding

Available in Polish

7. März 2022
Briefing

von Łukasz Szymański und Dr. Magdalena Jaczewska–Żurek

Klicken Sie hier für Details