作者
Markéta Cibulková

Markéta Cibulková, Ph.D.

高级律师

Read More
作者
Markéta Cibulková

Markéta Cibulková, Ph.D.

高级律师

Read More

2021年3月4日

Employees in the Czech Republic must be tested for Covid-19

 • Briefing

Under the recently introduced decree of the Czech Ministry of Health, employers must test their employees for COVID-19 as of

 • 3 March 2021, for employers with at least 250 employees;
 • 5 March 2021, for employers with at least 50 and no more than 249 employees.

Employees must undergo the test. If they don’t, they will be refused access to the workplace (without receiving a salary) as of

 • 12 March 2021, for employers with at least 250 employees;
 • 15 March 2021, for employers with at least 50 and no more than 249 employees.

Employers must fulfill all the related GDPR obligations, in particular

 • the information obligation;
 • conclusion of a data processing agreement, if the data isn’t processed only by the employer;
 • records of processing activities;
 • the involvement of a data protection officer, if appointed (and in some cases, appointing a data protection officer).

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů?

Zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci mají povinnost:

 • od 3. března 2021 zajistit pro své zaměstnance testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 alespoň jedenkrát (1) týdně;
 • od 12. března 2021 umožnit přítomnost na pracovišti pouze zaměstnanci, který v posledních sedmi (7) dnech podstoupil test na přítomnost viru či antigenu viru SARS-CoV-2.

Zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci mají povinnost:

 • od 5. března 2021 zajistit pro své zaměstnance testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 alespoň jedenkrát (1) týdně;
 • od 15. března 2021 umožnit přítomnost na pracovišti pouze zaměstnanci, který v posledních sedmi (7) dnech podstoupil test na přítomnost viru či antigenu viru SARS-CoV-2.

Nesplnění některé z povinností lze sankcionovat pokutou ve výši až 500.000,- Kč.

Jaké jsou povinnosti zaměstnanců?

Zaměstnanci mají povinnost:

 • podstoupit na výzvu zaměstnavatele test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2;4
 • v případě pozitivního nálezu (i) opustit pracoviště, (ii) uvědomit zaměstnavatele (pokud to ještě neví), poskytovatele pracovnělékařských služeb (pokud tak zaměstnavatel stanovil), svého praktického lékaře, popřípadě i orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce, (iii) dostavit se na konfirmační vyšetření.

Test nemusí podstoupit ti zaměstnanci, kteří prokazatelně onemocnění COVID-19 prodělali, uplynula doba nařízené karantény, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Nesplnění některé z povinností lze sankcionovat pokutou ve výši až 50.000,- Kč.

Jak testy zajistit?

Zaměstnavatel může svou povinnost zajistit testy splnit:

 • za pomoci externího poskytovatele zdravotních služeb (vč. pracovnělékařských služeb) POC antigenními testy;
 • sám antigenními testy umožňujícími laickou manipulaci.

Jsou-li POC antigenní testy prováděny k tomu příslušným poskytovatelem zdravotních služeb, jsou náklady na tyto testy a výkony spojené s testováním hrazeny z veřejného zdravotního pojištění až do výše čtyř (4) testů na zaměstnance za měsíc, avšak maximálně do výše 240,- Kč na zaměstnance za měsíc. V těchto případech má poskytovatel zdravotních služeb provádějící vyšetření povinnost hlásit pozitivní nález, a to elektronicky do informačního systému infekčních nemocí.

Zaměstnavatelům doporučujeme (pokud je to s ohledem na počet jejich zaměstnanců možné) zajistit testy prvním zmíněným způsobem.

Co když zaměstnanec test odmítne?

Pokud po 12. březnu 2021, resp. 15. březnu 2021 zaměstnanec odmítne podstoupit test, zaměstnavatel je povinen nevpustit jej na pracoviště. V takovém případě se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance a zaměstnanci po dobu jejího trvání nenáleží náhrada mzdy (nebo platu).

Co ochrana osobních údajů?

Při provádění testů (respektive evidenci zaměstnanců, kteří test podstoupit nemusí) dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců, přičemž se jedná o tzv. zvláštní kategorii osobních údajů.

Zaměstnavatel nemá povinnost obstarat si souhlas zaměstnanců. Má však povinnost:

 • poskytnout zaměstnancům nezbytné informace;
 • provést záznam o činnosti zpracování;
 • uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů či vtělit nezbytná ustanovení o zpracování osobních údajů do jiné smlouvy uzavírané se zpracovatelem (typicky poskytovatelem zdravotních služeb), pokud osobní údaje v souvislosti s testováním nezpracovává zaměstnavatel sám a taková smlouva ještě neexistuje;
 • zapojit pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud jej jmenoval, přičemž v krajních případech může zaměstnavateli vzniknout povinnost pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat;
 • dodržet veškeré zásady zpracování osobních údajů.
Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

就业、养老金和流动性

Invalid termination notices: Payment of damages can apply to HR and supervisory employees

Available in Czech

2022年5月31日
Quick read

作者 Markéta Cibulková, Ph.D.

点击此处了解更多
就业、养老金和流动性

Performance bonuses in the legal context

Available in Czech

2022年1月21日
In-depth analysis

作者 Markéta Cibulková, Ph.D.

点击此处了解更多
就业、养老金和流动性

Non-compete clause: Q&A

Available in Czech

2022年1月4日
Briefing

作者 Markéta Cibulková, Ph.D.

点击此处了解更多