Auteurs

Maxime van Dort

Collaborateur

Read More

Hanneke Vermeulen

Collaborateur senior

Read More
Auteurs

Maxime van Dort

Collaborateur

Read More

Hanneke Vermeulen

Collaborateur senior

Read More

16 juin 2022

Fair compensation: from a few thousand to several hundreds of thousands of euros

  • Quick read

The courts can order an employer to pay fair compensation to an employee, e.g. in case the employer committed a serious imputable act. This compensation can range between a few thousand to several hundreds of thousands of euros. 

A fair compensation can be viewed as a supplementary severance payment which is owed in special situations. What are the situations where employers run the risk of having to pay this compensation? What are the criteria for setting the amount of the fair compensation and which factors play a role?  

Maxime van Dort and Hanneke Vermeulen wrote an article for the journal HR Rendement called “Hoogte billijke vergoeding: van een paar duizend euro tot enkele tonnen’. In it, they outline the basis for courts to award fair compensation, the legislative history, damages and case law. They also discuss the main views relevant for determining the fair compensation amount.

Read the full article in HR Rendement (in Dutch)


Hoogte billijke vergoeding: van een paar duizend euro tot enkele tonnen

Een rechter kan een werkgever veroordelen tot het betalen van een billijke vergoeding aan een werknemer, bijvoorbeeld als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Een vergoeding die kan variëren van een paar duizend euro tot enkele tonnen. 

Een billijke vergoeding kunt u zien als een aanvullende ontslagvergoeding die verschuldigd is in bijzondere situaties. In welke situaties lopen werkgevers het risico een dergelijke vergoeding te moeten betalen? En hoe wordt de hoogte van de billijke vergoeding bepaald en wat zijn de factoren die daarbij een rol spelen?

Voor het tijdschrift HR Rendement schreven Maxime van Dort en Hanneke Vermeulen het artikel ‘Hoogte billijke vergoeding: van een paar duizend euro tot enkele tonnen’ waarin ze ingaan op de grondslag op basis waarvan rechters een billijke vergoeding kunnen toekennen, de wetsgeschiedenis, de schade en de rechtspraak. Ook gaan zij in op de belangrijkste gezichtspunten die van belang zijn voor het bepalen van de hoogte van een billijke vergoeding.

Lees het volledige artikel in HR Rendement

 
Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Droit Social, pensions et mobilité

Legislative proposal amending the reintegration obligations in the second year of illness for employees of small and medium-sized employers

17 novembre 2023
Briefing

par Maxime van Dort

Cliquer ici pour en savoir plus
Droit Social, pensions et mobilité

Assessment of Employment Relationships and Legal Presumption (Clarification) Act

7 novembre 2023
Quick read

par Maxime van Dort

Cliquer ici pour en savoir plus
Environmental, social & governance (ESG)

ESG in employment law practice: offering green and social terms of employment

25 septembre 2023
Quick read

par Hanneke Vermeulen

Cliquer ici pour en savoir plus