Authors
Maxime van Dort

Maxime van Dort

Associate

Read More
Hanneke Vermeulen

Hanneke Vermeulen

Associate

Read More
Authors
Maxime van Dort

Maxime van Dort

Associate

Read More
Hanneke Vermeulen

Hanneke Vermeulen

Associate

Read More

16 June 2022

Fair compensation: from a few thousand to several hundreds of thousands of euros

  • Quick read

The courts can order an employer to pay fair compensation to an employee, e.g. in case the employer committed a serious imputable act. This compensation can range between a few thousand to several hundreds of thousands of euros. 

A fair compensation can be viewed as a supplementary severance payment which is owed in special situations. What are the situations where employers run the risk of having to pay this compensation? What are the criteria for setting the amount of the fair compensation and which factors play a role?  

Maxime van Dort and Hanneke Vermeulen wrote an article for the journal HR Rendement called “Hoogte billijke vergoeding: van een paar duizend euro tot enkele tonnen’. In it, they outline the basis for courts to award fair compensation, the legislative history, damages and case law. They also discuss the main views relevant for determining the fair compensation amount.

Read the full article in HR Rendement (in Dutch)


Hoogte billijke vergoeding: van een paar duizend euro tot enkele tonnen

Een rechter kan een werkgever veroordelen tot het betalen van een billijke vergoeding aan een werknemer, bijvoorbeeld als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Een vergoeding die kan variëren van een paar duizend euro tot enkele tonnen. 

Een billijke vergoeding kunt u zien als een aanvullende ontslagvergoeding die verschuldigd is in bijzondere situaties. In welke situaties lopen werkgevers het risico een dergelijke vergoeding te moeten betalen? En hoe wordt de hoogte van de billijke vergoeding bepaald en wat zijn de factoren die daarbij een rol spelen?

Voor het tijdschrift HR Rendement schreven Maxime van Dort en Hanneke Vermeulen het artikel ‘Hoogte billijke vergoeding: van een paar duizend euro tot enkele tonnen’ waarin ze ingaan op de grondslag op basis waarvan rechters een billijke vergoeding kunnen toekennen, de wetsgeschiedenis, de schade en de rechtspraak. Ook gaan zij in op de belangrijkste gezichtspunten die van belang zijn voor het bepalen van de hoogte van een billijke vergoeding.

Lees het volledige artikel in HR Rendement

 
Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

employment
Employment, pensions & mobility

The Transparent and Predictable Working Conditions Act

16 September 2022
Quick read

by Maxime van Dort and Joost Kokje

Click here to find out more
Or Rendement
Employment, pensions & mobility

Contract renewals in the Netherlands – your options and the role of your works council

Available in English and Dutch

12 July 2021
Quick read

by Joost Kokje and Maxime van Dort

Click here to find out more
Looking down over people with long shadows
Employment, pensions & mobility

Q&A: vaccinations and testing in the workplace

Available in English and Dutch

3 May 2021

by multiple authors

Click here to find out more