Auteur
Juultje van der Zanden

Juultje van der Zanden

Collaborateur senior

Read More
Auteur
Juultje van der Zanden

Juultje van der Zanden

Collaborateur senior

Read More

15 juin 2021

Non-obligatory introduction through a probationary period clause

  • Quick read

An employer and employee may agree on a probationary period clause in the employment contract they enter into. The works council has the right to consent when setting, amending or withdrawing arrangements concerning appointment and dismissal policies, including a probationary period.

Juultje van der Zanden discusses probationary periods and the works council’s right of consent in this article for OR Rendement.

Read full article (in Dutch)


Vrijblijvend kennismaken met behulp van een proeftijdbeding 

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer een proeftijdbeding overeenkomen. De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van het aanstellings- en ontslagbeleid. De toepassing van de proeftijd is daar onderdeel van.

Voor het tijdschrift OR Rendement gaat Juultje van der Zanden in op het proeftijdbeding en het instemmingsrecht van de OR. 

Artikel in OR Rendement

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Droit Social, pensions et mobilité

Q&A: vaccinations and testing in the workplace

Available in English and Dutch

3 mai 2021

par plusieurs auteurs

Cliquer ici pour en savoir plus
meeting
Coronavirus

The Works Council Act during the coronavirus crisis – with time, a solution will be found!

10 juillet 2020
QUICK READ

par Joost Kokje et Juultje van der Zanden

Cliquer ici pour en savoir plus
woman-touching-screen
Coronavirus

Coronavirus: Your duties

7 avril 2020
IN-DEPTH ANALYSIS

par Juultje van der Zanden et Joost Kokje

Cliquer ici pour en savoir plus