Auteur

Maxime van Dort

Collaborateur

Read More
Auteur

Maxime van Dort

Collaborateur

Read More

19 février 2021

Dutch rules regarding mass redundancy or redundancy on economic grounds

  • Quick read

If circumstances within an organisation give rise to dismiss employees, there are economic grounds for the redundancy. Mass redundancy concerns the dismissal of over 20 employees. In both cases the directors should involve the works council in the proposed decision to dismiss.

The most important rules regarding the works council in this respect are the right to be informed in advance, the right to prior consultation and the rules laid down in the Collective Redundancy Notification Act (Wet Melding Collectief Ontslag, or WMCO).

In this article written OR Rendement journal, Joost Kokje and Maxime van Dort discuss the WMCO and its effect employment law.

Read full article (in Dutch)


De Nederlandse spelregels bij collectief ontslag of bedrijfseconomisch ontslag

Als de omstandigheden binnen een organisatie aanleiding geven om werknemers te ontslaan, is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag. Van collectief ontslag is sprake als het om ontslag van meer dan 20 werknemers gaat.In beide gevallen moeten bestuurders de OR betrekken bij de voorgenomen besluiten voor ontslag.

De belangrijkste spelregels voor de OR hierbij zijn bepaald in het recht op informatie, het adviesrecht en de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Voor het tijdschrift OR Rendement schreven Joost Kokje en Maxime van Dort het artikel 'De spelregels bij collectief ontslag of bedrijfseconomisch ontslag'. In het artikel gaan zij in op de WMCO en het effect daarvan op de arbeidsrechtpraktijk.

Volledig artikel OR Rendement

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Droit Social, pensions et mobilité

Q&A: vaccinations and testing in the workplace

Available in English and Dutch

3 mai 2021

par plusieurs auteurs

Cliquer ici pour en savoir plus