Contacts

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Partner

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More
Contacts

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Partner

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More

10 April 2020

Taylor Wessing advised MLP Group on the issuance of bonds for EUR 30 million [EN/PL]

The Taylor Wessing Warsaw team served as legal advisor to MLP Group S.A., a leading developer of warehouse and production space, in connection with the public offering of bonds and their introduction to the alternative trading system on Catalyst.

MLP Group operates in the Polish, German and Romanian markets as a developer, consultant and property manager, providing comprehensive solutions to optimise warehouse and production space to numerous international and domestic manufacturing and distribution companies.

To implement its development plans, MLP Group issued five-year bonds with a total issue value of EUR 30 million (about PLN 130 million) as part of a public offering. On 26th February this year, the debt securities were introduced to the alternative trading system on Catalyst. The funds raised will be used to purchase land and implement new warehouse projects in Poland and abroad.

The Law Firm provided full service of the whole process, as a legal advisor to the issuer. Taylor Wessing lawyers participated in preparing the agreement with banks which estabilished the issuance programme and the documentation related to the issuance of bonds and their introduction to the alternative trading system.

The project was handled by Andrzej Mikosz, partner who leads the Corporate, M&A & Capital Markets team of the Taylor Wessing Warsaw office together with dr Jakub Pitera, partner, and Patrycja Sojka, Associate.

- We are happy to support MLP Group in the consistent implementation of its business model, in an industry not very susceptible to turbulence. Conducting one of the first public offerings of securities after entering into force new provisions contained in both the new Prospectus Regulation and in the amended Act on Public Offering was an interesting challenge both intellectual and business - says Andrzej Mikosz, partner at Taylor Wessing in Warsaw.


Prawnicy z kancelarii Taylor Wessing doradzali MLP Group przy emisji obligacji na 30 mln euro.

Warszawski zespół kancelarii Taylor Wessing służył jako doradca prawny MLP Group S.A., wiodącego dewelopera powierzchni magazynowo-produkcyjnych, w związku z publiczną ofertą obligacji i wprowadzeniem ich do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

MLP Group działa na rynku polskim, niemieckim i rumuńskim w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając wszechstronnych rozwiązań w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowoprodukcyjnej wielu międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym.

Na realizację planów rozwoju MLP Group wyemitowało w ramach oferty publicznej pięcioletnie obligacje o łącznej wartości emisyjnej wynoszącej 30 mln euro (około 130 mln zł). W dniu 26 lutego br. papiery dłużne zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na zakup gruntów oraz realizację nowych projektów magazynowych w Polsce i za granicą.

Kancelaria prowadziła pełną obsługę całego procesu, jako doradca prawny emitenta. Prawnicy Taylor Wessing brali udział w przygotowaniu umowy z bankami ustanawiącej program emisji oraz dokumentacji związanej z emisją obligacji i ich wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu.

Obsługą tego projektu zajmowali się Andrzej Mikosz, partner kierujący zespołem Corporate, M&A & Capital Markets warszawskiego biura Taylor Wessing wraz z dr Jakubem Piterą, partnerem, oraz Patrycją Sojką, Associate.

- Cieszymy się, że możemy wspierać MLP Group w konsekwentnej realizacji jej modelu biznesowego, w branży mało podatnej na zawirowania. Przeprowadzenie jednej z pierwszych publicznych ofert papierów wartościowych po wejściu w życie nowych przepisów zawartych zarówno w nowym rozporządzeniu prospektowym, jak i zmienionej ustawie o ofercie publicznej, było ciekawym wyzwaniem tak intelektualnym, jak i biznesowym - mówi Andrzej Mikosz, partner w Taylor Wessing w Warszawie.

 

Kontakt dla mediów
Aleksandra Gąsowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl 

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Corporate/M&A & capital markets

Taylor Wessing advised an investment bank on the launch of LM PAY on the Düsseldorf Stock Exchange

7 December 2023

by multiple authors

Click here to find out more
Corporate/M&A & capital markets

Taylor Wessing advised on the merger between TFI PZU S.A. and TFI Energia S.A.

Available in Polish

22 November 2022

by multiple authors

Click here to find out more
Poland

Taylor Wessing advised MLP Group on bond issue

Availaible in Polish

1 August 2022

by multiple authors

Click here to find out more