Contacts

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Partner

Read More

Łukasz Szymański

Partner

Read More

Marta Janowska

Counsel

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More
Contacts

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Partner

Read More

Łukasz Szymański

Partner

Read More

Marta Janowska

Counsel

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More

22 November 2022

Taylor Wessing advised on the merger between TFI PZU S.A. and TFI Energia S.A.

This press release is also available in Polish.

Taylor Wessing provided comprehensive legal advice in the merger of Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., the acquiring company, with Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A.

The advice covered corporate issues as well as complex regulatory aspects arising from the merger.

This merger transaction is another example of the synergies resulting from the addition of experts in financial and insurance institutions to our law firm. Their detailed knowledge of regulatory matters perfectly complements our existing corporate experience creating the value that clients expect from us.”

Andrzej Mikosz | Partner and co-head of the Corporate/M&A and capital markets practice at the firm's Warsaw office

On the corporate side, the merger transaction was led by Partner Jakub Pitera, supported by Senior Associate Marta Janowska and Associate Patrycja Sojka. The regulatory aspects of the merger were coordinated by Partner Łukasz Szymański, who heads the insurance practice at Taylor Wessing in Poland. Supervision of the entire transaction was provided by Andrzej Mikosz.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. is a joint stock company belonging to the PZU Group. Its business is the management of investment funds. The sole shareholder in the company is Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.


Taylor Wessing doradzał w związku z połączeniem TFI PZU S.A. z TFI Energia S.A.

Kancelaria Taylor Wessing świadczyła kompleksowe doradztwo prawne w związku z połączeniem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., jako spółki przejmującej, z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A., jako spółką przejmowaną.

Doradztwo Taylor Wessing obejmowało kwestie korporacyjne, a także skomplikowane aspekty regulacyjne wynikające z połączenia.

Transakcja połączenia stanowi kolejny przykład synergii wynikającej z dołączenia do naszej kancelarii ekspertów w zakresie instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Ich szczegółowa wiedza w kwestiach regulacyjnych idealnie uzupełnia nasze dotychczasowe korporacyjne doświadczenie tworząc wartość, której oczekują od nas klienci.”

Andrzej Mikosz | Partner współzarządzający praktyką Spółek, M&A i rynków kapitałowych w warszawskim biurze Taylor Wessing

Od strony korporacyjnej transakcję połączenia prowadził Partner dr Jakub Pitera, wspierany przez Senior Associate Martę Janowską oraz Associate Patrycję Sojkę. Aspekty regulacyjne połączenia koordynował Partner Łukasz Szymański, kierujący praktyką Ubezpieczeń w Taylor Wessing w Polsce. Nadzór nad całością transakcji zapewniał Andrzej Mikosz.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. to należący do Grupy PZU podmiot, którego przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Jedynym akcjonariuszem TFI PZU S.A. jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Corporate/M&A & capital markets

Taylor Wessing advised an investment bank on the launch of LM PAY on the Düsseldorf Stock Exchange

7 December 2023

by multiple authors

Click here to find out more
Poland

Taylor Wessing advised MLP Group on bond issue

Availaible in Polish

1 August 2022

by multiple authors

Click here to find out more
Corporate/M&A & capital markets

Taylor Wessing advises Hauck & Aufhäuser and mBank on voluntary public exchange offer of Vita 34 AG to the shareholders of Polish PBKM

Taylor Wessing advises Hauck & Aufhäuser and mBank on voluntary public exchange offer of Vita 34 AG to the shareholders of Polish PBKM

29 November 2021

by multiple authors

Click here to find out more