Contacts

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Partner

Read More

Marta Janowska

Counsel

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More
Contacts

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Partner

Read More

Marta Janowska

Counsel

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More

1 August 2022

Taylor Wessing advised MLP Group on bond issue

This press release is also available in Polish.

Taylor Wessing's Warsaw team provided comprehensive legal advice to one of the leading developers of logistics and production space, MLP Group S.A., in connection with its next public bond offering and listing on the Catalyst alternative trading system.

As lawyers, we know how important the trust our clients place in our work is. This makes it all the more gratifying for us when we can support our clients with further projects. It proves not only that we have done the work we have been instructed to do well but also that we have managed to learn and understand their needs.”

Andrzej Mikosz | Partner at Taylor Wessing in Warsaw

The transaction was led by Dr Jakub Pitera, partner, assisted by Marta Janowska (Senior Associate) and Patrycja Sojka (Associate). Strategic oversight was provided by Andrzej Mikosz, a partner co-heading the Warsaw practice of Commercial Law, M&A and Capital Markets.

MLP Group has been operating for over 20 years and specialises in the construction and lease of logistics and production space. The property portfolio managed by MLP Group includes 19 logistics parks in three European markets, i.e. Polish, German, Austrian and Romanian.

Taylor Wessing doradzał MLP Group przy emisji obligacji

Warszawski zespół kancelarii Taylor Wessing świadczył kompleksowe doradztwo prawne na rzecz jednego z wiodących deweloperów powierzchni logistycznych i produkcyjnych, MLP Group S.A., w związku z kolejną publiczną ofertą obligacji oraz wprowadzeniem ich do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Jako prawnicy wiemy jak ważne w naszej pracy jest zaufanie, którym obdarzają nas klienci. Tym bardziej cieszy nas możliwość wspierania klientów przy realizacji kolejnych projektów. Świadczy to nie tylko o tym, że dobrze wykonaliśmy naszą merytoryczną pracę, ale też że udało nam się poznać i zrozumieć ich potrzeby.

Andrzej Mikosz | Partner w Taylor Wessing w Warszawie

powiedział Andrzej Mikosz, partner w Taylor Wessing w Warszawie.

Transakcja prowadzona była przez dr Jakuba Piterę, partnera, wspieranego przez Martę Janowską (Senior Associate) oraz Patrycję Sojkę (Associate). Nadzór strategiczny sprawował Andrzej Mikosz, partner współkierujący warszawską praktyką Prawa handlowego, M&A oraz rynków kapitałowych.

MLP Group działa od ponad 20 lat i specjalizuje się w budowie i najmie powierzchni logistycznych i produkcyjnych. W skład portfela nieruchomości zarządzanych przez MLP Group wchodzi 19 parków logistycznych na trzech europejskich rynkach tj. polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Corporate/M&A & capital markets

Taylor Wessing advised an investment bank on the launch of LM PAY on the Düsseldorf Stock Exchange

7 December 2023

by multiple authors

Click here to find out more
Corporate/M&A & capital markets

Taylor Wessing advised on the merger between TFI PZU S.A. and TFI Energia S.A.

Available in Polish

22 November 2022

by multiple authors

Click here to find out more
Corporate/M&A & capital markets

Taylor Wessing advises Hauck & Aufhäuser and mBank on voluntary public exchange offer of Vita 34 AG to the shareholders of Polish PBKM

Taylor Wessing advises Hauck & Aufhäuser and mBank on voluntary public exchange offer of Vita 34 AG to the shareholders of Polish PBKM

29 November 2021

by multiple authors

Click here to find out more