联系方式

Erwin Hanslik, MRICS

合伙人

Read More

Markéta Cvrčková

合伙人

Read More

Markéta Deimelová

合伙人

Read More

Karin Pomaizlová

合伙人

Read More

Thomas Rechberger, Ph.D.

合伙人

Read More
联系方式

Erwin Hanslik, MRICS

合伙人

Read More

Markéta Cvrčková

合伙人

Read More

Markéta Deimelová

合伙人

Read More

Karin Pomaizlová

合伙人

Read More

Thomas Rechberger, Ph.D.

合伙人

Read More

2020年4月21日

Taylor Wessing Czech Republic again among recommended firms by The Legal 500

Taylor Wessing has once again been rated among the recommended law firms in the Czech Republic by prestigious legal directory The Legal 500 (Europe, Middle East & Africa). The directory also drew attention to specific lawyers from the firm deserving recognition for their unrivalled results and commitment.

Legal 500 has been rating law firms from around the world for 33 years according to categories, focus, projects, clients and other specifications. It analyses their capabilities around the world and delivers the most up-to-date overview of the global legal market.


Taylor Wessing Česká republika letos opět doporučena v The Legal 500: Europe, Middle East & Africa

Advokátní kancelář Taylor Wessing byla opět vyhodnocena prestižní ratingovou agenturou The Legal 500: Europe, Middle East & Africa v tomto roce jako jedna z doporučovaných kanceláří v České republice. Ta ještě, kromě toho, také upozornila na konkrétní advokáty kanceláře, kteří si zaslouží pozornost firem pro jejich bezkonkurenční výsledky a nasazení. Prestižní žebříček již 33 let každoročně mapuje advokátní kanceláře z celého světa podle kategorií, zaměření, projektů, klientů a dalších specifikací. Analyzuje jejich schopnosti po celém světě a přináší nejaktuálnější vizi globálního právního trhu. 

Erwin Hanslik, vedoucí partner Taylor Wessing Česká republika k tomu uvádí: „Minulý rok jsem se zmínil, že stále je co zlepšovat. A výsledek v podobě několika ocenění se opět dostavil. I nadále si chceme udržet vysoký standard v poskytování právní pomoci jak lokálním, tak i mezinárodním firmám. Takže neusneme na vavřínech a opět musím sdělit, že pořád je co zlepšovat.“

Advokátní kancelář je letos doporučena už dokonce ve čtyřech oblastech:

  • INTELLECTUAL PROPERTY
  • REAL ESTATE AND CONSTRUCTION
  • COMMERCIAL, CORPORATE AND M&A
  • EU AND COMPETITION

Intellectual property

Tým IP advokátní kanceláře je veden advokátkou Karin Pomaizlovou, partnerkou Taylor Wessing Česká republika, která má bohaté zkušenosti s působením v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví a ochranných známek pro mezinárodní klienty, zejména ve farmaceutickém, tabákovém a potravinářském průmyslu. Doporučen je také spolupracovník Martin Loučka, advokát týmu.

Individuální ocenění jednotlivců v této oblasti patří jmenovitě Karin Pomaizlové, která dlouhodobě podává vynikající výsledky nejen na domácím, ale i zahraničním právním poli. Specializuje se na všechny oblasti IP / IT se zaměřením na právní aspekty nových technologií (internet věcí, průmysl 4.0, big data, umělá inteligence). Má expertní znalosti v oblasti ochranných známek a vzorů, patentů, správy portfolií ochranných známek a regulace reklamy.

Real Estate and Construction

Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika je také opět doporučena i v tomto segmentu. Významné zkušenosti s poradenstvím pro lokální a mezinárodní klienty v oblasti prodeje a akvizic má vedoucí partner Erwin Hanslik, který je nejen vedoucím partnerem v ČR, ale i vedoucím skupiny CEE v oblasti nemovitostí a infrastruktury, životního prostředí, veřejné správy a regulace, dále také skupiny Energy and Hotels & Leisure. Další doporučenou advokátkou je Marketa Cvrčková, partnerka, která se specializuje na poradenství vnitrostátním i mezinárodním klientům ve všech oblastech korporátních záležitostí a M&A transakcí.

Commercial, Corporate and M&A

Tým z České republiky poskytuje poradenství klientům v oblasti fúzí a akvizic a při přeshraničních transakcích. Zároveň klade důraz na spolupráci všech šesti advokátních kanceláří v celém regionu střední a východní Evropy.

Markéta Deimelová, partnerka a evropská usazená advokátka v Rakousku, specializující se na EU obchodní právo, má dlouholeté zkušenosti s poradenstvím pro národní a mezinárodní klienty v oblasti korporátního práva, závazkového práva, práva hospodářské soutěže. Thomas Rechberger, partner, má expertní znalosti v oblasti bankovnictví a financí, včetně regulací. Kromě toho poskytuje poradenství národním a mezinárodním klientům ve všech oblastech korporátních, dále fúzí a akvizic, compliance a restrukturalizace. Má specializované kompetence v oblasti fúzí a transformací společností, jakož i v oblasti insolvence a reorganizace. Janka Brezániová, partnerka, má hluboké znalosti v oblasti fúzí a akvizic, private equity a práva obchodních společností. Kromě toho poskytuje poradenství národním i mezinárodním klientům ve všech oblastech zaměstnanosti, důchodů a mobility a v oblasti ochrany osobních údajů.

EU and Competititon

V této oblasti byla doporučena Markéta Deimelová, partnerka a evropská usazená advokátka v Rakousku, vedoucí týmu, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti práva hospodářské soutěže a regulatorního práva EU. Dlouhodobě poskytuje poradenství národním i mezinárodním klientům, zejména pak v oblasti spojování soutěžitelů, compliance a antimonopolního vyšetřování a zneužití dominance, dále i v oblasti veřejných zakázek. Nad to má rozsáhlé znalosti v oblasti farmaceutického práva a zdravotnictví. Další doporučenou advokátkou byla i Barbora Dubanská, partnerka a Co-head CEE v rámci Life Sciences, která je zkušenou právničku se zaměřením na hospodářskou soutěž, farmaceutické právo a regulatorní otázky práva EU.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

捷克共和国

Taylor Wessing Czech Republic once again in prestigious Legal 500 rankings

2023年4月25日

作者

点击此处了解更多
CEE Turkish Desk

Taylor Wessing Czech Republic attorney initiator of successful Turkish Desk project

2023年4月19日

作者

点击此处了解更多
Careers

Gold Merit Award for Erwin Hanslik

2022年9月22日

作者 Erwin Hanslik, MRICS

点击此处了解更多