作者
Juultje van der Zanden

Juultje van der Zanden

高级律师

Read More
作者
Juultje van der Zanden

Juultje van der Zanden

高级律师

Read More

2020年4月24日

Update on measures related to Coronavirus

  • QUICK READS

Update over de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

Op 22 april 2020 hebben de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat de NOW-regeling op enkele punten zal worden aangepast en hebben zij een update gegeven met betrekking tot een aantal aanvullende maatregelen. In het kort:

Aanpassing NOW-regeling

Voor werkmaatschappijen van concerns met minder dan 20% omzetverlies die zelf wel worden geconfronteerd met meer dan 20% omzetverlies, wordt een mogelijkheid gecreëerd om de subsidie voor loonkosten aan te vragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Daaraan worden extra voorwaarden verbonden. De eerste is dat het concern waartoe de werkmaatschappij behoort, moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te zullen keren of eigen aandelen terug te zullen kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. De tweede is dat indien de werkmaatschappij 20 of meer werknemers heeft, deze met de vakbonden of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Daarnaast mag binnen het concern geen sprake zijn van een personeels-bv en ten slotte worden er aanvullende regels gesteld om misbruik tegen te gaan, waarop accountants uiteindelijk zullen moeten toezien.

Vangnet voor flexwerkers

Het kabinet geeft aan dat zij de mogelijkheden voor (uitvoering van) een vangnet voor flexwerkers aan het verkennen is.

Seizoenswerk

Daarnaast geeft het kabinet aan hard op zoek te zijn naar een oplossing voor seizoenswerk. Daarbij wordt aangegeven dat het een complexe uitdaging is om tot een uitvoerbare optie met een goede afbakening te kunnen komen.

Overwerk en premiedifferentiatie

De regeling op grond waarvan de hoge WW-premie moeten worden afdragen voor werknemers met een vast contract die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort.

Toepassing (oude) werktijdverkortingsregeling en tewerkstellingsvergunningen

Voor het geval een werkgever door toepassing van de werktijdsverkortingsregeling een kennismigrant tijdelijk een lager salaris betaalt dan het wettelijk salariscriterium, is besloten dat dit tijdelijk wordt toegestaan en er in zo’n situatie geen boete wordt opgelegd. Deze situatie kan zich niet voordoen onder de NOW-regeling, dus is slechts van zeer beperkt belang.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Salaris Rendement
就业、养老金和流动性

Fixed-term contract after an open-ended one? Termination is not that easy!

2022年7月14日
Quick read

作者 Juultje van der Zanden 以及 Joost Kokje

点击此处了解更多
instructierecht
就业、养老金和流动性

The right to issue instructions: how far can an employer go?

2022年5月24日
Quick read

作者 Juultje van der Zanden

点击此处了解更多
the Netherlands
Ukraine

Legal and practical guide for people leaving Ukraine to the Netherlands

2022年3月9日
Briefing

作者 Bart Hunnekens 以及 Juultje van der Zanden

点击此处了解更多