作者
Dániel Ódor

Dániel Ódor, MRICS

合伙人

Read More
作者
Dániel Ódor

Dániel Ódor, MRICS

合伙人

Read More

2019年12月23日

The European Court of Justice has decided: Airbnb is off the hook

According to a recent ruling of the European Court of Justice, Airbnb cannot be regulated as a real estate agent. The ECJ took a stance on a French case in which a tourism association complained that Airbnb did not comply with strict local laws. Real estate experts at Taylor Wessing Budapest say that the decision could have far-reaching consequences for online businesses like Airbnb and other companies operating with new business models that offer services in several Member States.

Döntött az Európai Bíróság: Az Airbnb fellélegezhet

Az Európai Bíróság friss döntése értelmében az Airbnb nem szabályozható úgy, mint egy internetes szolgáltatást nyújtó ingatlanközvetítő. Az EB egy francia ügyben foglalt állást, melynek tétje az volt, hogy az internetes szállásportál kényszeríthető-e az ingatlanközvetítőkre vonatkozó, szigorú helyi szabályok betartására. A Taylor Wessing Budapest ügyvédi iroda ingatlanjogi szakértői szerint a döntésnek messzemenő következményei lehetnek az Airbnb és más új típusú üzleti modelleket követő, több tagállamban is szolgáltatásokat nyújtó online vállalkozások számára.

Egy francia turisztikai és szállodai szövetséggel folytatott vitában kezdeményezte egy francia bíróság az EB előzetes döntéshozatali eljárását. Az egyik fő kérdés az volt, hogy a franciaországi ingatlanszakmát szabályozó Hoguet nevű francia törvény követelményei, amelyek megsértése akár büntetőjogi szankciókat is vonhat maga után, alkalmazhatók-e az Európában írországi székhellyel működő Airbnb-re.

Az Európai Bíróság főtanácsnoka már áprilisi, nem kötelező erejű véleményében kifejtette, hogy az Airbnb-t információs társadalommal összefüggő szolgáltatást” nyújtóként kell kezelni, így a mai döntés semmiképp sem nevezhető váratlannak.

„Az EB mostani ítéletében fontos iránymutatásokat nyújt az Airbnb és az Uber által nyújtotthoz hasonló, elektronikus és nem elektronikus összetevővel is rendelkező vegyes szolgáltatások minősítéséhez. A minősítés kérdése kiemelkedő jelentőségű: az irányadó európai uniós irányelv értelmében „információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak” minősülő szolgáltatásoknak a székhelytől eltérő tagállamban (jelen esetben Franciaországban) történő nyújtását ugyanis a befogadó tagállam csak kivételes esetekben, szigorú eljárási szabályoknak megfelelve korlátozhatja, például engedélyezési vagy bejelentési kötelezettség előírásával. Az EB mostani ítéletében úgy találta, hogy – ellentétben az Uber France-üggyel – az Airbnb közvetítői szolgáltatása a cég által nyújtott egyéb szolgáltatásokkal (pl. biztosítás, minősítési rendszer, stb.) együtt sem minősül olyan átfogó szolgáltatás szerves részének, amely indokolná az eltérő minősítést. Ennek megfelelően, mivel Franciaország nem teljesítette a korlátozáshoz szükséges feltételeket, a Hoguet törvény előírásai az Airbnb-vel szemben nem érvényesíthetőek”- emelete ki Dr. Ódor Dániel, a Taylor Wessing Budapest partnere és ingatlanjogi csapatának vezetője.

Az Airbnb az utóbbi években többször összecsapott a szállodatulajdonosokkal és a hatóságokkal több európai nagyvárosban (például Amszterdamban, Berlinben és Párizsban) és világszerte teszik felelőssé a lakáshiány súlyosbításáért és az alacsonyabb jövedelmű lakosok kiszorításáért a történelmi belvárosokból, a mostani döntés pedig arra enged következtetni, hogy a szállásportál szabályozása nem lesz egyszerű.

„Habár a döntés korántsem jelenti azt, hogy az ilyen szolgáltatások tagállami, vagy akár önkormányzati szinten ne lennének szabályozhatóak, az Airbnb ügye jól példázza, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie a hatóságoknak, amikor olyan új online szolgáltatások működésének kereteiről kell dönteniük, akik üzleti modelljeikkel hagyományos iparágakat borítanak fel. ” – tette hozzá Dr. Ódor Dániel.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

新冠病毒

Real Estate in CEE: Fighting the Coronavirus

2020年6月3日
IN-DEPTH ANALYSIS

作者

点击此处了解更多