Auteur

Joost Kokje

Collaborateur senior

Read More
Auteur

Joost Kokje

Collaborateur senior

Read More

10 mars 2021

Streamlining the use of social media by employees

  • Quick read

People have become more active on social media during the coronavirus crisis. From an employer’s perspective, this is not always a positive development; a message posted by an employee on social media can reflect poorly on the employer and may result in reputation damage. What are your options to take action and prevent such situations from occurring in the first place? 

In this article written for HR Rendement, Joost Kokje discusses the steps employers can take to prevent reputation damage caused by messages on social media.

Read full article (in Dutch)


Het gebruik van social media door werknemers stroomlijnen

Tijdens de coronacrisis zijn mensen op het gebied van social media actiever geworden. Vanuit werkgeversperspectief is dit niet altijd een positieve ontwikkeling. Een bericht van de werknemer op social media kan namelijk afstralen op de werkgever, met mogelijke reputatieschade tot gevolg. Hoe kunt u hiertegen optreden en hoe kunt u dergelijke situaties voorkomen? 

Voor het tijdschrift HR Rendement schreef Joost Kokje het artikel Het gebruik van social media door werknemers stroomlijnen. In dit artikel gaat hij in op de maatregelen die werkgevers kunnen treffen en hoe ze reputatieschade door uitlatingen op social media zoveel als mogelijk kunnen voorkomen. 

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Employment
Droit Social, pensions et mobilité

Dutch rules regarding mass redundancy or redundancy on economic grounds

19 février 2021
Quick read

par Joost Kokje et Maxime van Dort

Cliquer ici pour en savoir plus
meeting
Coronavirus

The Works Council Act during the coronavirus crisis – with time, a solution will be found!

10 juillet 2020
QUICK READ

par Joost Kokje et Juultje van der Zanden

Cliquer ici pour en savoir plus
woman-touching-screen
Coronavirus

Coronavirus: Your duties

7 avril 2020
IN-DEPTH ANALYSIS

par Juultje van der Zanden et Joost Kokje

Cliquer ici pour en savoir plus