Auteurs

Janka Brezániová

Associé

Read More

Radim Doležal

Collaborateur

Read More

David Marek

Collaborateur

Read More
Auteurs

Janka Brezániová

Associé

Read More

Radim Doležal

Collaborateur

Read More

David Marek

Collaborateur

Read More

1 avril 2020

Possible use of available workforce

  • QUICK READ

COVID-19 is already having an impact on the economy, macroeconomically, and on B2B and B2C relations and, of course, on relations between employers and employees. In order to minimize incurred and expected losses, it is appropriate to consider the use of all available economic and legal means, including the effective use of the available workforce. The law of the Czech Republic gives employers certain possibilities how to use this free capacity of employees efficiently and thereby decrease the costs associated with it.

Please click here for the newsletter in English.


Možné využití volné pracovní síly

Pandemie nemoci Covid-19 má již nyní dopady na hospodářství, a to jak makroekonomicky, tak na vztahy mezi podnikateli, podnikateli a spotřebiteli a samozřejmě i na vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Ve snaze minimalizovat vzniklé i očekávané ztráty je na místě zvažovat využití všech dostupných ekonomických a právních prostředků, a to včetně efektivního využití uvolněné pracovní síly. Český právní řád dává zaměstnavatelům určité možnosti, jak tuto uvolněnou kapacitu efektivním způsobem použít a tím sanovat náklady s tím spojené.

Dokument ke stažení zde.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Coronavirus

Coronavirus and labour law

3 mars 2020
QUICK READ

par David Marek

Cliquer ici pour en savoir plus