Contacts

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Partner

Read More

Marta Janowska

Counsel

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More

Jan Adamus

Counsel

Read More

Andrzej Mikosz

Partner

Read More
Contacts

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Partner

Read More

Marta Janowska

Counsel

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More

Jan Adamus

Counsel

Read More

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

12 April 2024

Taylor Wessing advised MLP Group S.A. on EUR 41 million bond issue

This press release is also available in Polish.

Taylor Wessing provided comprehensive legal advice to MLP Group, one of European leading developers, owners and managers of industrial and logistics parks, in connection with the public offering of Series G bonds and their listing on the Catalyst alternative trading system, operated by the Warsaw Stock Exchange. 

35 investors subscribed to the bonds. The offering was made to qualified investors and the whole transaction was arranged and conducted by mBank.

The transaction was led by Partner Jakub Pitera, Ph.D., supported by Counsel Marta Janowska and Senior Associate Patrycja Sojka. Counsel Jan Adamus assisted with real estate matters. Strategic supervision was provided by Partner Andrzej Mikosz.
MLP Group is a leading developer, owner and manager of modern industrial and logistics parks, and city logistics parks, operating in the Polish, German, Austrian, and Romanian markets. The Group owns and manages a portfolio of properties, with a total leasable area in completed buildings or those with planning permission of approximately 1.9 million sqm. The company's net asset value is PLN 2.4 billion (at the end of 2023). MLP Group has been listed on the Warsaw Stock Exchange since 2013. It has offices in Warsaw, Munich, Vienna, and Bucharest.

Taylor Wessing doradzał MLP Group S.A. przy emisji obligacji o wartości 41 milionów EUR 

Kancelaria Taylor Wessing świadczyła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz jednego z wiodących w Europie deweloperów, właścicieli i zarządcy parków logistyczno-przemysłowych, MLP Group, w związku z publiczną ofertą obligacji serii G oraz wprowadzeniem ich do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W ramach oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych papiery objęło 35 podmiotów. Za organizację i przeprowadzenie transakcji odpowiadał mBank.

Transakcja prowadzona była przez Partnera dr. Jakuba Piterę, wspieranego przez Counsel Martę Janowską oraz Senior Associate Patrycję Sojkę. W kwestiach nieruchomościowych wsparcia udzielał Counsel Jan Adamus. Nadzór strategiczny sprawował Partner Andrzej Mikosz.  

MLP Group jest wiodącym deweloperem, właścicielem i zarządcą nowoczesnych parków logistyczno-przemysłowych oraz parków typu city logistics, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Grupa jest właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu w obiektach gotowych lub posiadających pozwolenia na budowę wynoszącej ok. 1,9 mln m kw. Wartość aktywów netto firmy wynosi 2,4 mld zł (na koniec 2023 roku). Od 2013 roku MLP Group jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada swoje biura w Warszawie, Monachium, Wiedniu i Bukareszcie

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Taylor Wessing advised on the finalization of the sale of ITMAGINATION sp. z o.o. to Virtusa Corporation

12 April 2024

by multiple authors

Click here to find out more
Banking & finance

Taylor Wessing advised Da Gama ASI on investment in Ready Bathroom

1 December 2023

by multiple authors

Click here to find out more
Banking & finance

Taylor Wessing advised on an innovative PLN 1.65 billion "Sustainability Linked Loan" financing formula

20 April 2023

by multiple authors

Click here to find out more