Contacts

Zbigniew Korba

Partner

Read More

Antoni Goraj

Counsel

Read More

Paweł Skura

Senior Associate

Read More

Łukasz Szymański

Partner

Read More

Magdalena Jaczewska–Żurek, PhD

Senior Associate

Read More

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Mateusz Ochocki

Senior Associate

Read More
Contacts

Zbigniew Korba

Partner

Read More

Antoni Goraj

Counsel

Read More

Paweł Skura

Senior Associate

Read More

Łukasz Szymański

Partner

Read More

Magdalena Jaczewska–Żurek, PhD

Senior Associate

Read More

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Mateusz Ochocki

Senior Associate

Read More

20 April 2023

Taylor Wessing advised on an innovative PLN 1.65 billion "Sustainability Linked Loan" financing formula

This press release is also available in Polish.

Taylor Wessing advised a consortium of banks and financial institutions in connection with the PLN 1.65 billion financing provided to Jastrzębska Spółka Węglowa under the Sustainability Linked Loan (SLL) formula, i.e., linked to sustainability indicators.

The funds raised are intended to guarantee the company's continued growth while achieving its climate transformation goals. The financing was provided by eight financial institutions: PKO BP, Bank Pekao, PZU, PZU Życie, ARP, BGK, Alior Bank and TF Silesia. Additional collateral is an insurance guarantee from KUKE.

"SLL is a form of financing in which the margin depends in part on the company's agreed progress in achieving its ESG goals, which is becoming increasingly important for business. We had the pleasure of legally supporting a consortium of leading Polish banks and financial institutions in the first such financing in the mining sector in Central and Eastern Europe and one of the first in our market in general," said Zbigniew Korba, Partner and Head of Banking and Finance at Taylor Wessing in Poland.

The transaction was led by Zbigniew Korba, Partner, supported by Antoni Goraj, Counsel, and Paweł Skura, Senior Associate. Advice on regulatory issues, in particular in connection with an insurance guarantee from KUKE, was provided by Łukasz Szymański, Partner, assisted by Magdalena Jaczewska-Żurek PhD, Senior Associate. Consultation on corporate aspects was provided by Andrzej Mikosz, Partner and Mateusz Ochocki, Senior Associate.

The JSW Group is the largest producer of high-quality coking coal and a major producer of coke in the European Union. The company has been listed on the WSE since 2011.


Taylor Wessing doradzał przy nowatorskim finansowaniu w formule „Sustainability Linked Loan” o wartości 1,65 mld zł

Kancelaria Taylor Wessing doradzała konsorcjum banków i instytucji finansowych w związku z finansowaniem o wartości 1,65 mld zł udzielonym Jastrzębskiej Spółce Węglowej w formule Sustainability Linked Loan (SLL), czyli w powiązaniu ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju.

Pozyskane środki mają zagwarantować spółce dalszy rozwój, przy jednoczesnej realizacji celów transformacji klimatycznej. Finansowanie zostało udzielone przez osiem instytucji finansowych: PKO BP, Bank Pekao, PZU, PZU Życie, ARP, BGK, Alior Bank i TF Silesia. Dodatkowym zabezpieczeniem jest gwarancja ubezpieczeniowa KUKE.

„SLL to forma finansowania, w której marża jest częściowo uzależniona od uzgodnionego postępu spółki w osiąganiu celów w obszarze ESG, który staje się coraz ważniejszy dla biznesu. Mieliśmy przyjemność wspierać od strony prawnej konsorcjum czołowych polskich banków i instytucji finansowych w pierwszym takim finansowaniu w sektorze wydobywczym w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z pierwszych w ogóle na naszym rynku”, powiedział Zbigniew Korba, Partner i Szef zespołu Bankowości i finansów w Taylor Wessing w Polsce.

Transakcję prowadził Partner Zbigniew Korba, wspierany przez Antoniego Goraja (Counsel) i Pawła Skurę (Senior Associate). Doradztwo w kwestiach regulacyjnych, w szczególności w związku z zabezpieczeniem gwarancją KUKE, świadczył Partner Łukasz Szymański, wspierany przez dr Magdalenę Jaczewską-Żurek (Senior Associate). Konsultacje w aspektach korporacyjnych zapewniali Partner Andrzej Mikosz i Mateusz Ochocki (Senior Associate).

Dziękujemy za współpracę przy tym wymagającym projekcie wszystkim zaangażowanym osobom reprezentującym uczestników konsorcjum, inne zaangażowane podmioty, spółkę i jej doradców.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Multicolored credit cards close-up
Banking & finance

Taylor Wessing advised on the sale of Ferio Legnica Shopping Centre

Available in Polish

25 January 2023

by multiple authors

Click here to find out more
Meeting in conference room
Banking & finance

Taylor Wessing provided advice in connection with the financing of the acquisition of Centrum Franowo in Poznań

Available in Polish

21 September 2022

by multiple authors

Click here to find out more
Skyscrapers in the city of London
Banking & finance

Taylor Wessing advised PKO Bank Polski in connection with the financing of a warehouse project

Available in Polish

8 September 2022

by multiple authors

Click here to find out more