Contact

Torsten Braner, LL.M.

Partner

Read More
Contact

Torsten Braner, LL.M.

Partner

Read More

10 October 2022

Salary paid in EUR? - In these situations, it is not compulsory to use HUF in Hungary

With rising inflation and a weakening forint, the possibility of using the euro in the Hungarian economy is becoming a more frequent topic. Since August, for example, corporate tax can now be paid not only in forints but also in euros or US dollars. Experts of the Budapest office gathered information on all the business situations where it is possible to pay in foreign currency instead of HUF in Hungary.


Munkabér euróban? – Ezekben a helyzetekben nem kötelező forintot használni Magyarországon

A növekvő infláció és a gyengülő forint miatt egyre gyakoribb téma az euró használatának lehetősége a magyar gazdaságban. A társasági adó megfizetésére például augusztus óta már nem csak forintban, hanem euróban vagy amerikai dollárban is lehetőség van. Ennek apropóján a Taylor Wessing ügyvédi iroda szakértői összegyűjtötték, hogy a jelenlegi szabályok értelmében milyen más esetekben lehetséges forint helyett külföldi pénznemben fizetni Magyarországon.

A munkabér euróban történő kifizetése sokak számára tűnik vonzó opciónak, erre azonban az irányadó jogszabályok értelmében – főszabály szerint – nincs lehetőség, azt forintban kell kifizetni. Kivételt képeznek ez alól azonban az ún. „vezető állású munkavállalók”, valamint a külföldön történő munkavégzés. Habár a törvény azt is kimondja, hogy jogszabály (így akár pl. egy kormányrendelet) ettől eltérően rendelkezhet, jelenleg nincs olyan jogszabály hatályban, amely egyéb esetekben is lehetővé tenné a forinttól eltérő pénzben történő munkabérkifizetést.

Cégek esetében szintén észszerű felvetés lehet a külföldi pénznemben történő ügyletkötés, illetve számlázás. Erre a magyar jogszabályok alapján akár magyar cégek egymás közötti viszonyaiban is lehetőség van. „Ugyanakkor külföldi pénznemben történő elszámolás során fontos szem előtt tartani a pénzügyi tárgyú szabályok, így például az Áfa-törvény szabályait is” – figyelmeztet Torsten Braner, a Taylor Wessing Budapest irodavezető ügyvédje.

Ezzel szemben fogyasztói viszonylatban már árnyaltabb képet mutat a szabályozás. A fogyasztókkal üzleti kapcsolatba lépő cégekre irányadó fogyasztóvédelmi szabályok értelmében ugyanis az eladási árat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével - a szolgáltatás díját forintban kell feltüntetni. A szabály kifejezetten az ár feltüntetésére vonatkozik, viszont nem szól a kifizetésről. Így nem kizárt a külföldi pénznemben történő fizetés olyan ügyletekben, melyek során a fogyasztónak lehetősége van egyedileg megtárgyalni a feltételeket.

A fogyasztóvédelmi szabályok hatálya kiterjed az ingatlanokra is, így a fentiek fogyasztói ingatlanügyek esetében is irányadók. Mivel ingatlanok esetében jellemzően adott a lehetőség, hogy a felek az ügylet feltételeit egymással egyedileg megtárgyalják, így elvileg elképzelhető, hogy például ingatlan adásvétel során euróban egyenlítse ki a vételárat a vevő.

Magánszemélyek egymás közötti viszonyaiban azonban az alapvetően kiegyenlített erőviszonyokra tekintettel nem lépnek életbe szigorú fogyasztóvédelmi szabályok. Az ilyen esetekre alkalmazandó szabályozás megengedő, hiszen az adott ügylet során a felek szabadon megállapodhatnak a vételár, valamint annak teljesítésének pénznemében. Amennyiben megállapodásra nem kerül sor, úgy a mögöttes törvényi szabályok lépnek életbe, vagyis a teljesítés helye és ideje szerinti pénznem lesz alkalmazandó.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Energy & infrastructure

Can companies send their workers to WFH to save energy?

Available in Hungarian

12 January 2023

by Torsten Braner, LL.M.

Click here to find out more