Contacts

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Partner

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More

Krystian Stanasiuk, LL.M.

Partner

Read More

Michal Zabost

Associate

Read More

Marta Janowska

Counsel

Read More

Marcin Zimny

Of Counsel

Read More
Contacts

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Partner

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More

Krystian Stanasiuk, LL.M.

Partner

Read More

Michal Zabost

Associate

Read More

Marta Janowska

Counsel

Read More

Marcin Zimny

Of Counsel

Read More

31 January 2022

Taylor Wessing advised BioMaxima S.A. on its main market listing on the WSE

This article is also available in Polish.

Our Warsaw team provided comprehensive legal advice to BioMaxima S.A. in connection with the transfer of the company's listing from NewConnect to the main trading floor of the Warsaw Stock Exchange. It was the first debut on the WSE's main market in 2022.

Our advice included drafting the legal part and coordinating all work on the prospectus, as well as legal advice related to the admission and introduction of the shares to trading on the WSE's main market.

The project was led by partner Jakub Pitera, Ph.D., supported by Patrycja Sojka (Associate). The interdisciplinary team consisted of: in the area of life sciences law: Agnieszka Sztoldman, Ph.D. (Senior Associate); in the area of employment law: partner Krystian Stanasiuk, supported by Michał Zabost (Associate); in the area of commercial law: Marta Janowska (Senior Associate), and in the area of tax issues: of Counsel Marcin Zimny.

We are proud of the trust that BioMaxima S.A. has placed in us in such a strategic development decision as the move to the main market of the WSE. As lawyers, we are happy to support our clients in their development, particularly in the life sciences sector, where we have many years of market-leading experience.”

Dr Pitera | Taylor Wessing

BioMaxima S.A. is a Polish manufacturer of microbiological media, reagents and equipment for in vitro diagnostics, including SARS-CoV-2 tests. It also distributes products of global diagnostic companies. Its customers include companies operating in the laboratory, veterinary and industrial medicine markets. It supplies products to over 2,000 laboratories in Poland and exports them to over 60 markets worldwide. It has been present on the NewConnect market since 2010.


Taylor Wessing doradzał BioMaxima S.A. w debiucie na głównym rynku GPW 

Nasz warszawski zespół świadczył kompleksowe doradztwo na rzecz BioMaxima S.A. w związku z przeniesieniem notowań spółki z NewConnect na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Był to pierwszy debiut na głównym rynku GPW w roku 2022. 
Nasze doradztwo obejmowało m.in. sporządzenie części prawnej oraz koordynację całości pracy nad prospektem, jak również doradztwo prawne związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW.

Projekt prowadził partner dr Jakub Pitera, wspierany przez Patrycję Sojkę (Associate). W skład interdyscyplinarnego zespołu weszli: w zakresie ekspertyzy dotyczącej prawa life sciences: dr Agnieszka Sztoldman (Senior Associate); w zakresie prawa pracy: partner Krystian Stanasiuk, wspierany przez Michała Zabosta (Associate); w zakresie prawa gospodarczego: Marta Janowska (Senior Associate), a w zakresie kwestii podatkowych: of Counsel Marcin Zimny.  

Jesteśmy dumni z zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni przez BioMaxima S.A. w tak strategicznej decyzji dotyczącej rozwoju, jak przejście na rynek podstawowy GPW. Jako prawnicy cieszymy się mogąc wspierać naszych klientów w ich rozwoju, szczególnie w zakresie sektora life sciences, w którym nasza kancelaria posiada doceniane na rynku wieloletnie doświadczenie.”

dr Pitera | Taylor Wessing

BioMaxima S.A. jest polskim producentem podłoży mikrobiologicznych, odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, w tym testów w kierunku obecności SARS-CoV-2. Dystrybuuje też produkty światowych firm diagnostycznych. Jej klientami są firmy działające na rynku medycyny laboratoryjnej, weterynaryjnej i przemysłowej. Dostarcza produkty do ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz eksportuje je na ponad 60 rynków na świecie. Na NewConnect obecna była od 2010 r. 

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe