Contacts

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Partner

Read More

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More
Contacts

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Partner

Read More

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More

2 June 2021

Taylor Wessing advised the MLP Group on the issue of E series stocks with a value of PLN 123 million

The Warsaw team of international law firm Taylor Wessing advised MLP Group S.A., one of the leading logistics and production space developers, in connection with the public offering of series E ordinary bearer stocks and the introduction of rights to series E stocks to trade on the main market of the Warsaw Stock Exchange. The issue value amounted to PLN 123 million.

Working on another public offering of MLP Group stocks is for us a sign of trust from our Client. We are proud to once again be able to serve the MLP Group with our experience and expertise in capital markets law.

Andrzej Mikosz | Partner and co-head of the Corporate, M&A and Capital Markets Team at Taylor Wessing Warsaw

The established experience of our team, as well as detailed knowledge of the Client, enabled us to carry out this transaction in the most efficient manner. These are the undoubted advantages of the ongoing relationship based on mutual trust.

Dr. Jakub Pitera | Partner

The transaction was led by Dr. Jakub Pitera, supported by Patrycja Sojka. Strategic supervision over the transaction was exercised by Andrzej Mikosz.

The MLP Group has operated for more than 20 years and specialises in logistics and production spaces. The current and potential portfolio of properties managed by the MLP Group includes a total of 17 operational logistics parks located in three European markets, i.e. Poland, Germany and Romania.


Taylor Wessing doradzał MLP Group przy emisji akcji serii E o wartości 123 mln PLN

Warszawski zespół międzynarodowej kancelarii Taylor Wessing doradzał MLP Group S.A., jednemu z wiodących deweloperów powierzchni logistycznych i produkcyjnych, w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii E i wprowadzeniem praw do akcji serii E do obrotu giełdowego na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość emisji wyniosła 123 mln PLN. 


Praca przy kolejnej ofercie publicznej akcji MLP Group stanowi dla nas wyraz zaufania ze strony naszego Klienta. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy służyć MLP Group naszym doświadczeniem i wiedzą w zakresie prawa rynków kapitałowych:

Andrzej Mikosz |Partner

Ugruntowane doświadczenie naszego zespołu, a także szczegółowa wiedza dotycząca Klienta, umożliwiły nam efektywne przeprowadzenie tej transakcji. Są to niewątpliwe plusy stałej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu.”

dr Jakub Pitera |Partner

Transakcja prowadzona była przez dr Jakuba Piterę, partnera, wspieranego przez Patrycję Sojkę (Associate). Nadzór strategiczny sprawował partner Andrzej Mikosz.

MLP Group działa od ponad 20 lat i specjalizuje się w powierzchniach logistycznych i produkcyjnych. W skład aktualnego i potencjalnego portfela nieruchomości zarządzanych przez MLP Group wchodzi łącznie 17 operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych na trzech europejskich rynkach tj. polskim, niemieckim i rumuńskim.
Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Corporate/M&A & capital markets

Taylor Wessing advised an investment bank on the launch of LM PAY on the Düsseldorf Stock Exchange

7 December 2023

by multiple authors

Click here to find out more
Corporate/M&A & capital markets

Taylor Wessing advised on the merger between TFI PZU S.A. and TFI Energia S.A.

Available in Polish

22 November 2022

by multiple authors

Click here to find out more
Poland

Taylor Wessing advised MLP Group on bond issue

Availaible in Polish

1 August 2022

by multiple authors

Click here to find out more