Author
Maxime van Dort

Maxime van Dort

Associate

Read More
Author
Maxime van Dort

Maxime van Dort

Associate

Read More

16 September 2022

The Transparent and Predictable Working Conditions Act

  • Quick read

On 1 August 2022 the Transparent and Predictable Working Conditions Act came into force (in Dutch: Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden). This Act has implemented a number of important changes in the Netherlands. The EU Directive outlines the minimum rights every employee within the European Union has with respect to information that should be provided to them as well as the moment such information should be provided. The Directive furthermore prescribes the minimum requirements for working conditions relating to, among others, probationary period, ancillary activities, predictability of the work to be performed and financing of mandatory training. What are the changes involved and what is the role of the Works’ Council in this respect? 

Employment law experts Maxime van Dort and Joost Kokje wrote an article for the journal OR Rendement titled: ‘De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en uw OR’. 

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 

Sinds 1 augustus 2022 geldt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Voor Nederland betekent dit dat er een aantal belangrijke wijzigingen zijn ingegaan. Deze richtlijn beschrijft de minimumrechten van iedere werknemer in de Europese Unie met betrekking tot de informatie die aan een werknemer moet worden verstrekt en het moment waarop die informatie moet worden verstrekt. Daarnaast bevat de richtlijn minimumvereisten voor arbeidsvoorwaarden, die onder meer toezien op de proeftijd, het verrichten van nevenwerkzaamheden, de voorspelbaarheid van het werk en de bekostiging van verplichte opleidingen. Wat houden deze wijzigingen in en wat is de rol van de Ondernemingsraad hierin? 

Voor het tijdschrift OR Rendement schreven arbeidsrechtexperts Maxime van Dort en Joost Kokje het artikel ‘De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en uw OR’. 

 

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

salaris rendement
Employment, pensions & mobility

Fair compensation: the amount, conditions and case law

17 January 2023
Quick read

by Maxime van Dort and Hanneke Vermeulen

Click here to find out more
employment HR rendement
Employment, pensions & mobility

Fair compensation: from a few thousand to several hundreds of thousands of euros

16 June 2022
Quick read

by Maxime van Dort and Hanneke Vermeulen

Click here to find out more
Or Rendement
Employment, pensions & mobility

Contract renewals in the Netherlands – your options and the role of your works council

Available in English and Dutch

12 July 2021
Quick read

by Maxime van Dort

Click here to find out more