Auteur
Juultje van der Zanden

Juultje van der Zanden

Collaborateur senior

Read More
Auteur
Juultje van der Zanden

Juultje van der Zanden

Collaborateur senior

Read More

24 mai 2022

The right to issue instructions: how far can an employer go?

  • Quick read

With a view to safety, health, hygiene or the company image an employer can issue instructions as to the employees’ clothing and appearance. An employer has control over its staff based on the existing relationship of authority, which is arranged through the authority to issue instructions laid down in article 7:660 Dutch Civil Code.

Juultje van der Zanden wrote an article called ‘Het instructierecht: hoe ver kan uw bestuurder gaan bij voorschriften?’ for the journal OR Rendement. In this article she answers the question how far an employer can go. What are the limitations and which steps may be taken if employees do not follow the instructions? What is the Works Council’s role in this respect?


Het instructierecht: hoe ver kan een werkgever gaan bij geven van voorschriften? 

Een werkgever kan met het oog op de veiligheid, gezondheid, hygiëne of het bedrijfsimago instructies geven over kleding, representativiteit en het uiterlijk van werknemers. De werkgever heeft zeggenschap over het personeel op grond van de bestaande gezagsverhouding. Die zeggenschap is wettelijk vastgelegd in de instructiebevoegdheid van artikel 7:660 BW. 

Voor het tijdschrift OR Rendement schreef Juultje van der Zanden het artikel ‘Het instructierecht: hoe ver kan uw bestuurder gaan bij voorschriften?’ waarin ze ingaat op de vraag hoe ver de werkgever mag gaan. Welke grenzen moeten in acht worden genomen en welke maatregelen mogen worden getroffen op het moment dat werknemers de instructies niet opvolgen? En welke rol speelt de OR hierbij?

Volledig artikel OR Rendement

 
Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

the Netherlands
Ukraine

Legal and practical guide for people leaving Ukraine to the Netherlands

9 mars 2022
Briefing

par Bart Hunnekens et Juultje van der Zanden

Cliquer ici pour en savoir plus
cao
Droit Social, pensions et mobilité

Collective bargaining agreements and the works council’s powers

11 février 2022
Quick read

par Juultje van der Zanden

Cliquer ici pour en savoir plus
Regetlie rule
Droit Social, pensions et mobilité

Permanent contracts cannot be given up all that easily

11 février 2022
Quick read

par Juultje van der Zanden et Joost Kokje

Cliquer ici pour en savoir plus