Auteur

Szymon Gołębiowski

Collaborateur senior

Read More
Auteur

Szymon Gołębiowski

Collaborateur senior

Read More

17 avril 2020

The European Commission encourages entrepreneurs to individually consult on antitrust matters

  • QUICK READ

On 8 April 2020, the European Commission published a document which sets out the policy on the application of EU competition law with regards to cooperation agreements concluded in connection with the COVID-19 crisis (Antitrust Temporary Framework), in order to meet entrepreneurs expectations.


Komisja Europejska zachęca przedsiębiorców do indywidualnych konsultacji zagadnień antymonopolowych

8 kwietnia br. Komisja Europejska wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom opublikowała dokument określający politykę stosowania unijnego prawa ochrony konkurencji w odniesieniu do porozumień kooperacyjnych zawieranych w związku z kryzysem COVID-19 (Antitrust Temporary Framework).

Proszę kliknąć tutaj, aby przeczytać cały artykuł w języku polskim.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Droit commercial et de la concurrence

Poland - Franchise and Distribution newsletter #23

Our latest franchise and distribution insights across Europe

3 novembre 2020
Briefing

par Szymon Gołębiowski

Cliquer ici pour en savoir plus
Concurrence, UE & commerce

New law on control of foreign investments in Poland

26 juin 2020

par Szymon Gołębiowski et Patrycja Sojka

Cliquer ici pour en savoir plus
Concurrence, UE & commerce

Foreign investment screenings in Poland - FAQ

Available in English and Polish

26 juin 2020
IN-DEPTH ANALYSIS

par Szymon Gołębiowski et Patrycja Sojka

Cliquer ici pour en savoir plus