Auteur
Maxime van Dort

Maxime van Dort

Collaborateur

Read More
Auteur
Maxime van Dort

Maxime van Dort

Collaborateur

Read More

20 mars 2020

Coronavirus measures: WW premium differentiation

  • QUICK READ

De regeling onder de WAB

Bij de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is bepaald dat werkgevers voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie mogen afdragen en voor flexibele contracten een hogere WW-premie is verschuldigd. Daarnaast dient met terugwerkende kracht de hogere WW-premie te worden afgedragen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Dit is ingevoerd om er voor te zorgen dat werkgevers eerder een vaste arbeidsovereenkomst aan een werknemer aanbieden. Om de administratie van deze arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd in orde te kunnen maken, was aan werkgevers tot 1 april 2020 de tijd gegeven om zorg te dragen voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten. Deze dienen ter bewijs voor het afdragen van de lage WW-premie.

Corona-maatregelen

In verband met het coronavirus is in bepaalde sectoren (met name in de zorg), overwerk op dit moment noodzakelijk. Daarnaast is het vóór 1 april 2020 niet voor alle werkgevers haalbaar het bewijs van een schriftelijke arbeidsovereenkomst in orde te maken. Om die reden is de regeling met betrekking tot overwerk tijdelijk aangepast en wordt aan werkgevers tot 1 juli 2020 uitstel verleend voor het in orde maken van schriftelijke arbeidsovereenkomsten. Dit geldt ook als de werkgever sinds 1 januari 2020 de lage WW-premie heeft afgedragen. Let wel op: indien niet vóór 1 juli 2020 aan de voorwaarden voor het afdragen van de lage WW-premie is voldaan, dien je als werkgever met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie af te dragen.

 
Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

working-in-a-cafe
Coronavirus

The compensation scheme comes into effect on 1 April 2020

23 mars 2020
IN-DEPTH ANALYSIS

par Maxime van Dort

Cliquer ici pour en savoir plus