Contacts

Jakub Adam, Ph.D.

Partner

Read More

Marek Strádal

Senior Associate

Read More

Martin Šerák, LL.M., Ph.D.

Senior Associate

Read More
Contacts

Jakub Adam, Ph.D.

Partner

Read More

Marek Strádal

Senior Associate

Read More

Martin Šerák, LL.M., Ph.D.

Senior Associate

Read More

9 September 2021

Advising UBM Development on the sale of a holiday resort

We have advised UBM Development on the sale of a holiday resort at Lipno lake to Lipno Invest Vision s.r.o., member of the Austrian Gruppe Dorn-Fussenegger.

Our advisory services included the preparation and structuring of the transaction, which consisted of the sale of a large-scale development project in Kovářov u Frymburka, and the negotiation of transaction documents with the purchaser and the financing bank. The team was led by Jakub Adam, assisted by Marek Strádal, Radim Doležal and Martin Šerák, prepared and negotiated the transaction documentation and provided UBM Development legal support with the related construction law aspects of the project. 

We are pleased to have once again had the opportunity to cooperate with UBM Development on this important transaction, which confirms the continuing interest in holiday properties in attractive locations. Despite the coronavirus constraints, we managed to successfully complete the transaction to the satisfaction of all parties involved.”

Jakub Adam |Partner

UBM Development focuses on office and residential properties in major European metropolitan areas such as Vienna, Berlin, Munich and Prague.

I really appreciate the highly professional and friendly cooperation with the Taylor Wessing team led by Jakub Adam.”

Josef Wiedermann | Managing Director of UBM Development

The transaction between UBM Development and Gruppe Dorn-Fussenegger was successfully completed in August 2021. The parties have agreed to maintain confidentiality as regards the terms of the transaction.


Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika poskytla právní poradenství mezinárodní developerské skupině UBM Development při prodeji rekreačního rezortu na Lipně společnosti Lipno Invest Vision s.r.o., jež je součástí rakouské skupiny Gruppe Dorn-Fussenegger.

Služby advokátní kanceláře Taylor Wessing zahrnovaly přípravu a strukturování transakce, která spočívala v prodeji rozsáhlého developerského projektu v lokalitě Kovářov u Frymburka, a vyjednání transakčních dokumentů s kupujícím a zúčastněnou zahraniční finanční institucí. Tým vedený partnerem Jakubem Adamem, jehož dalšími členy byli Marek Strádal, Radim Doležal a Martin Šerák, připravil a vyjednal transakční dokumentaci a poskytl UBM Development právní podporu také při souvisejících stavebně-právních aspektech projektu. 

Těší nás, že jsme měli příležitost s UBM Development opět spolupracovat na této významné transakci, která potvrzuje setrvalý zájem o rekreační nemovitosti v atraktivních lokalitách. Navzdory koronavirovým omezením se nám transakci podařilo úspěšně dokončit ke spokojenosti všech zúčastněných stran.”

Jakub Adam |Partner

UBM Development se přednostně věnuje kancelářským a rezidenčním nemovitostem ve významných evropských metropolitních oblastech, jako je Vídeň, Berlín, Mnichov nebo Praha. 

Musím ocenit velmi profesionální a zároveň i příjemnou spolupráci s týmem advokátní kanceláře Taylor Wessing pod vedením Jakuba Adama.”

Josef Wiedermann | výkonný ředitel UBM Development Czechia

Transakce mezi UBM Development a Gruppe Dorn-Fussenegger byla úspěšně dokončena v srpnu 2021. Strany se dohodly, že ohledně podmínek transakce bude zachována důvěrnost. 
Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Low Angle View Of Engineer Walking On Steps
Real estate & construction

Taylor Wessing Czech Republic’s Jakub Adam jury member for prestigious CEE Deal of the Year competition

16 March 2023

by Jakub Adam, Ph.D.

Click here to find out more
hand holding blue paper airplane
Czech Republic

Legal 500 once again ranks Taylor Wessing Czech Republic

Available in Czech

29 April 2021

by multiple authors

Click here to find out more
office building
Real estate & construction

Advising buyer in acquisition of City Park Hostivař

14 January 2021

by multiple authors

Click here to find out more