Contact

Erwin Hanslik, MRICS

Partner

Read More
Contact

Erwin Hanslik, MRICS

Partner

Read More

8 August 2019

Taylor Wessing survey examines work-related stress-factors

After having published the results on research undergone with regard to artificial intelligence, GDPR, and employee benefits, Taylor Wessing Czech Republic is now looking at work-related stress factors. In an ever-changing working place environment and constant developments and discussions regarding modern work and the future of work, it was interesting to find out whether work-related stress motivates or harms working people. The survey was conducted in two parts by STEM / MARK.

Advokátní kancelář Taylor Wessing udělala průzkum na stres: nadměrné pracovní zatížení a zbytečná práce jsou hlavními stresory dneška

Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika se po sérii průzkumů na připravenost a odpovědnost v oblasti umělé inteligence a GDPR (2018) a volbu benefitů zaměstnanci (2019) tentokrát soustředila na stres v zaměstnání. Motivem byla snaha zjistit, zda jsou jím v současné době lidé zatíženi více a zda je pracovní stres spíše motivuje nebo jim ubližuje. Téměř 61 % dotazovaných odpovědělo, že jim stres většinou a nebo velmi vadí, má s ním obrovské problémy. Pouze 4 % dotázaných se s pracovním stresem ještě nesetkala a naopak 35 % respondentů uvedlo, že jim pracovní stres nevadí vůbec a nebo většinou nevadí. Alarmující je, že 76 % z těch, kteří se s pracovním stresem již potkali, se mu nijak nebrání a nechávají věcem volný průběh. Průzkum provedla agentura STEM/MARK.

Více informací naleznete v této zprávě.

Advokátní kancelář Taylor Wessing zveřejňuje další výsledky průzkumu na stres: je nutné nastavit si hranice pracovního života

Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika se ve druhém díle průzkumu o pracovním stresu v zaměstnání zabývala jeho nejčastějšími projevy a příznaky. A respondentů se dále ptala, co v boji proti přetížení dělají a jaké aktivity využívají. Motivem byla snaha zjistit, zda jsou lidé schopni si nastavit hranice pracovního stresu a sami si pomoci. Téměř 54 % dotázaných identifikovalo jako příznaky stresu únavu a nesoustředění se. Na druhém místě byla identifikována úzkost, podráždění a deprese, a to téměř v 52 % odpovědí. Pouze 12 % dotázaných se občas uchýlí k alkoholu. Průzkum provedla pro advokátní kancelář agentura STEM/MARK v červenci letošního roku.

Více informací naleznete v této zprávě.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Legal 500 GC Summit held in Czech Republic for first time, with Taylor Wessing Czech Republic as partner

6 March 2024

by Karin Pomaizlová and Erwin Hanslik, MRICS

Click here to find out more
Czech Republic

Taylor Wessing receives 9 awards at Law Firm of the Year 2023

11 December 2023

by Erwin Hanslik, MRICS

Click here to find out more
Czech Republic

Taylor Wessing Czech Republic once again in prestigious Legal 500 rankings

25 April 2023

by multiple authors

Click here to find out more