Author

Maxime van Dort

Associate

Read More
Author

Maxime van Dort

Associate

Read More

17 January 2023

Employment law changes and developments in the Netherlands

  • Quick read

It’s the new year 2023, and the perfect time to look ahead and consider relevant HR changes and developments.

Maxime van Dort wrote an article called ‘Relevante wetswijzigingen in 2023 voor uw OR en achterban’ for the journal OR Rendement. How about the minimum wage? How high is the tax-free allowance for work-from-home and what does the new Act ‘Wet werken waar je wilt’ entail? Read more about the maximum severance payment and changes in the work-related expenses scheme. She also discusses the transgressive behaviour action plan which the Dutch Government is working on.

Your works’ council may have to consent to or be consulted in respect of changes within your organisation. 


Relevante wetswijzigingen in 2023

Het jaar 2023 is gestart. Een goed moment om vooruit te kijken naar het komende jaar en de daarbij behorende relevante HR wijzigingen en ontwikkelingen. 

Voor het tijdschrift OR Rendement schreef Maxime van Dort het artikel ‘Relevante wetswijzigingen in 2023 voor uw OR en achterban’. Want hoe zit het met het minimumloon? Wat is de hoogte van de onbelaste vergoeding voor thuiswerken en wat houdt de ‘Wet werken waar je wilt' in? Lees meer over de maximale transitievergoeding en de wijzigingen van de werkkostenregeling. En ze gaat in op het actieplan grensoverschrijdend gedrag waar het kabinet aan werkt. 

Bij het doorvoeren van wijzigingen binnen uw organisatie, kan instemmings- of adviesrecht van de OR van toepassing zijn. 

 

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Employment, pensions & mobility

Legislative proposal amending the reintegration obligations in the second year of illness for employees of small and medium-sized employers

17 November 2023
Briefing

by Maxime van Dort

Click here to find out more
Employment, pensions & mobility

Assessment of Employment Relationships and Legal Presumption (Clarification) Act

7 November 2023
Quick read

by Maxime van Dort

Click here to find out more
Employment, pensions & mobility

Terms of employment in the Netherlands

3 April 2023
Quick read

by Maxime van Dort

Click here to find out more