Contacts

Bram Nijhof

Associé

Read More

Nick Strous

Counsel

Read More

Stef Geelen

Collaborateur

Read More
Contacts

Bram Nijhof

Associé

Read More

Nick Strous

Counsel

Read More

Stef Geelen

Collaborateur

Read More

8 juin 2022

Dutch Trade and Industry Appeals Tribunal rules that PostNL should not have been allowed to acquire Sandd

Early 2019 PostNL asked permission from the Dutch Authority Consumers & Markets (ACM) to acquire Sandd, its largest mail delivery competitor in the Netherlands. ACM refused permission and also concluded in its decision that its refusal would not threaten  the so-called universal postal service. Immediately afterwards PostNL requested the then State Secretary for Economic Affairs and Climate Policy to grant a permit on account of important reasons of general interest: the continuity of postal services was at stake according to the State Secretary. For this reason in particular the State Secretary issued a permit; at that time this was a first in the history of the Dutch Competition Act. 

De Vos diensten and RM Netherlands, both of which are active on the postal and parcel market, expected the same competition issues to arise due to the acquisition as ACM, saw no need for the acquisition, nor did they identify any general interest that would be served by the acquisition. They therefore lodged an appeal against the State Secretary’s decision. The Rotterdam district court annuled the permit in June 2020, the State Secretary and PostNL lodged an appeal against this decision with the Dutch Trade and Industry Appeals Tribunal and the State Secretary issued a second permit on the basis of virtually the same arguments. 

The Trade and Industry Appeals Tribunal has now ruled that both permits have been wrongly issued and the State Secretary should not have substituted her assessment regarding the continuity of postal services for that of ACM. The result of the ruling is that the transaction was implemented without a permit, which infringes the Dutch Competition Act. PostNL implemented the transaction at its own account and risk while the permit issued by the State Secretary was not yet final. Annulment of  the permits by the Trade and Industrial Appeals Tribunal means that ACM should reverse the transaction and should impose sanctions on the parties involved. 

A fantastic result for our clients De Vos and RM in this historic case, which we were only able to achieve because of their trust in us and our teams’ continued commitment

 Bram Nijhof | Partner Competition, EU & Trade Eindhoven 


Ook CBb oordeelt dat PostNL Sandd niet had mogen overnemen

Taylor Wessing andermaal succesvol voor De Vos diensten en RM Netherlands tegen PostNL en Ministerie EZK

Begin 2019 vroeg PostNL toestemming aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om Sandd, haar grootste concurrent op het gebied van postbezorging, over te nemen. De ACM weigerde die toestemming en concludeerde in haar besluit ook dat de universele postdienstverlening niet in gevaar zou komen door die weigering. Onmiddellijk daarna verzocht PostNL de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om alsnog een vergunning te verlenen vanwege vermeende zwaarwegende redenen van algemeen belang: de continuïteit van de postdienstverlening zou juist wel op het spel staan. De Staatssecretaris gaf met name daarom een vergunning af; op dat moment een primeur in de bestaansgeschiedenis van de Nederlandse Mededingingswet.

De Vos diensten en RM Netherlands, beiden actief op de post- en pakkettenmarkt, voorzagen dezelfde concurrentieproblemen als de ACM en zagen geen noodzaak voor de overname noch enig enkel algemeen belang dat zou zijn gediend door de overname. Daarom stelden zij beroep in tegen het besluit van de Staatssecretaris. De rechtbank Rotterdam vernietigde de vergunning in juni 2020, waarop de Staatssecretaris en PostNL in hoger beroep gingen bij het CBb en waarbij de Staatssecretaris een tweede vergunning met nagenoeg dezelfde argumentatie verleende.

Op donderdag 2 juni 2022 oordeelde het CBb dat beide vergunningen onterecht zijn verleend en dat de Staatssecretaris haar oordeel over de continuïteit van de postdienstverlening niet in de plaats kon stellen van het oordeel van de ACM over die continuïteit. Daarmee is de overname op dit moment zonder vergunning tot stand gekomen hetgeen in strijd is met de Mededingingswet. PostNL heeft voor eigen rekening en risco de overname doorgevoerd terwijl de verleende vergunning nog niet onherroepelijk was. De vernietiging van de vergunningen door het CBb maakt dat de ACM de overname moet terugdraaien en de betrokken partijen moet sanctioneren. 

Een fantastisch resultaat in deze historische zaak voor onze cliënten De Vos en RM dat we alleen konden behalen door het door hen gegeven vertrouwen en de niet aflatende inzet van ons gehele team.

Bram Nijhof | Partner Competition, EU & Trade Eindhoven

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Pays-Bas

Taylor Wessing appoints two new partners in the Netherlands: Eelco Bergsma and Bram Nijhof

10 janvier 2022

par Eelco Bergsma et Bram Nijhof

Cliquer ici pour en savoir plus
Concurrence, UE & commerce

De Vos diensten and RM Netherlands successfully advised by Taylor Wessing

12 juin 2020

par Bram Nijhof et Nick Strous

Cliquer ici pour en savoir plus