Contacts

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Associé

Read More

Andrzej Mikosz

Associé

Read More

Marta Janowska

Counsel

Read More

Patrycja Sojka

Collaborateur senior

Read More
Contacts

Jakub J. Pitera, Ph.D.

Associé

Read More

Andrzej Mikosz

Associé

Read More

Marta Janowska

Counsel

Read More

Patrycja Sojka

Collaborateur senior

Read More

23 novembre 2021

We advised MLP Group on the next bond issue

Our Warsaw team provided comprehensive legal advice to MLP Group S.A., one of the leading developers of logistics and production space, in connection with the public offering of bonds for EUR 20 million and their introduction to trading on the alternative market Catalyst. 

We are delighted and proud that once again we could support the MLP Group in the implementation of such an important project. This is another capital market transaction for this client in which we could demonstrate our experience and knowledge.

Andrzej Mikosz |Partner at Taylor Wessing Warsaw

The transaction was led by Partner Jakub Pitera, supported by Senior Associate Marta Janowska and Associate Patrycja Sojka. Strategic supervision was exercised by Partner Andrzej Mikosz, who co-manages the Warsaw practice of Corporate/M&A and capital markets.

The MLP Group has been operating for more than 20 years and specialises in construction and leasing of logistics and production spaces. The portfolio of properties managed by the MLP Group includes a total of 17 logistics parks located in three European markets, i.e. Poland, Germany, Austria and Romania.


Doradzaliśmy MLP Group przy kolejnej emisji obligacji

Nasz warszawski zespół świadczył kompleksowe doradztwo prawne na rzecz MLP Group S.A., jednego z wiodących deweloperów powierzchni logistycznych i produkcyjnych, w związku z publiczną ofertą obligacji o wartości 20 mln EUR oraz wprowadzeniem ich do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. 

Cieszy nas i napawa dumą fakt, że ponownie mogliśmy wspierać MLP Group w realizacji tak ważnego projektu. To kolejna transakcja na rynku kapitałowym przeprowadzona na rzecz tego klienta przy której możemy wykazać się naszym doświadczeniem i wiedzą.”

Andrzej Mikosz | partner w Taylor Wessing w Warszawie

Transakcja prowadzona była przez dr Jakuba Piterę, partnera, wspieranego przez Martę Janowską (Senior Associate) oraz Patrycję Sojkę (Associate). Nadzór strategiczny sprawował Andrzej Mikosz, partner współkierujący warszawską praktyką Prawa handlowego, M&A oraz rynków kapitałowych. 

MLP Group działa od ponad 20 lat i specjalizuje się w budowie i najmie powierzchni logistycznych i produkcyjnych. W skład portfela nieruchomości zarządzanych przez MLP Group wchodzi 17 parków logistycznych na trzech europejskich rynkach tj. polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Fusions et acquisitions d’entreprises et marchés financiers internationaux

Taylor Wessing advised an investment bank on the launch of LM PAY on the Düsseldorf Stock Exchange

7 décembre 2023

par plusieurs auteurs

Cliquer ici pour en savoir plus
Fusions et acquisitions d’entreprises et marchés financiers internationaux

Taylor Wessing advised on the merger between TFI PZU S.A. and TFI Energia S.A.

Available in Polish

22 novembre 2022

par plusieurs auteurs

Cliquer ici pour en savoir plus
Pologne

Taylor Wessing advised MLP Group on bond issue

Availaible in Polish

1 août 2022

par plusieurs auteurs

Cliquer ici pour en savoir plus