Auteur

Juultje van der Zanden

Collaborateur senior

Read More
Auteur

Juultje van der Zanden

Collaborateur senior

Read More

3 janvier 2024

Works councils have an important advisory role in a proposed reorganisation

  • Quick read

Do you intend to reorganise your company? The works council will have a crucial advisory role, not only for the employees, but also for the director involved. A critical view from the works council contributes to careful decision-making with a view to the organisation's  future.

The director must consult the works council in case of proposed decisions such as downsizing, expansion, changes or termination of activities. This also includes changes in the organisational structure. Even in reorganisations where no direct jobs are at stake, the director must involve the works council. 

Employment lawyer Juultje van der zanden wrote an article 'OR heeft een belangrijke adviesrol bij een voorgenomen reorganisatie' for the journal OR Rendement. In it she discusses the rights and obligations involved. How about the consultation process, waiting periods and procedures? What influence does the works council really have?

Read full article (in Dutch) here


OR heeft een belangrijke adviesrol bij een voorgenomen reorganisatie

Een voorgenomen reorganisatie? De ondernemingsraad speelt hierbij een cruciale adviesrol. Niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor de bestuurder zelf. Een kritische blik van de ondernemingsraad draagt bij aan zorgvuldige besluitvorming voor de toekomst van de organisatie.

De bestuurder moet de ondernemingsraad raadplegen bij voorgenomen besluiten zoals inkrimping, uitbreiding, wijziging of stopzetting van werkzaamheden. Ook wijzigingen in de organisatiestructuur vallen hieronder. Zelfs bij reorganisaties waar geen directe banen op het spel staan, moet de bestuurder de ondernemingsraad betrekken. 

Voor het tijdschrift OR Rendement schreef arbeidsrechtadvocaat Juultje van der zanden het artikel ‘OR heeft een belangrijke adviesrol bij een voorgenomen reorganisatie’ waarin zij ingaat op de rechten en verplichtingen. Want hoe zit het met het overlegproces, wachttijden en procedures? Welke invloed heeft de ondernemingsraad nu echt? 

 
Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Droit Social, pensions et mobilité

European Works Councils Directive

5 mai 2023
Briefing

par Juultje van der Zanden

Cliquer ici pour en savoir plus

The impact of ESG standards on your company's employment law policy

20 avril 2023
Briefing

par Juultje van der Zanden et Bart Hunnekens

Cliquer ici pour en savoir plus
Droit Social, pensions et mobilité

The role of the Works Council in rising inflation and collective calls for wage increases

21 février 2023
Quick read

par Juultje van der Zanden

Cliquer ici pour en savoir plus