Auteur

Markéta Deimelová

Associé

Read More
Auteur

Markéta Deimelová

Associé

Read More

22 octobre 2020

State aid in connection with COVID-19

 • Briefing

The Ministry of Finance of the Czech Republic has prepared tax advantages for entrepreneurs affected by the COVID-19 pandemic.

At the same time, the draft of law regulating compensation for these entrepreneurs in the amount of CZK 500 per day is in the approval process. Both forms of state aid can be received on the basis of a request.


Velký liberační balíček a kompenzační bonus pro podnikatele nejvíce zasažené pandemií

Velký liberační balíček

Vzhledem k aktuální složité situaci připravilo Ministerstvo financí tzv. Velký liberační balíček pro podnikatele nejvíce postižené pandemií COVID-19. Jedná se o úlevy těm podnikatelům, na které přímo cílí vládní zákazy, jde tak mimo jiné o:

 • pořadatele veletrhů
 • pořadatele kongresů a jiných vzdělávacích akcí
 • provozovatele restauračních zařízení a barů
 • provozovatele hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
 • pořadatele koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení
 • pořadatele kongresů a jiných vzdělávacích akcí
 • provozovatele vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení
 • provozovatele muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Uvedeným podnikatelům jsou podle Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, Č. j. 27709/2020/3901-2, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 22/2020 a podle slov ministryně financí automaticky odloženy či prominuty některé platby, jejichž přehled uvádíme níže:

Daň z příjmů

 • Odložena úhrada daně, jejíž splatnost nastala v době nouzového stavu.
 • Prominuty zálohy na daň z příjmů, jejichž splatnost nastane v době od 15.10.2020 do 15.12.2020.

Silniční daň

 • Odložena úhrada daně, jejíž splatnost nastala v době nouzového stavu.
 • Prominuty zálohy na daň silniční na rok 2020.

DPH

 • Odložena úhrada daně, jejíž splatnost nastala v době nouzového stavu.
 • Prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty.

Podmínkou pro uplatnění uvedených úlev je podání odůvodněné žádosti ze strany podnikatelů příslušnému úřadu.

Kompenzační bonus

V pátek 16. 10. 2020 předložilo Ministerstvo financí vládě návrh zákona o obnovení kompenzačního bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. V době vydání tohoto newsletteru se návrh nachází v druhém čtení v Poslanecké sněmovně.

Kompenzační bonus se má vztahovat na následující osoby, které splňují mimo jiné uvedené podmínky:

OSVČ

 • Pokud ke dni 5.10.2020 byla OSVČ, nebo pokud její samostatná výdělečná činnost byla přerušena ode dne, který nastal po 12.3.2020.

Společník s.r.o.

za předpokladu, že:

 • s.r.o. má nejvýše 2 společníky, kteří jsou fyzickými osobami a jejichž podíl není představován kmenovým listem, nebo
 • se jedná o společníky, kteří jsou příslušníky jedné rodiny a jejichž podíl není představován kmenovým listem.

Osoba vykonávající práci na základě DPP nebo DPČ

 • Pokud v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 vykonávala práci na základě jedné z dohod o práci konané mimo pracovní poměr a důsledku toho byla alespoň 3 měsíce účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávala jinou činnost.
 • Nárok na kompenzační bonus vznikne, pokud převažující činnost žadatele spočívá v činnosti, která byla zakázána nebo omezena opatřeními orgánů státní správy v souvislosti s onemocněním COVID-19.

  Mimo přímo zasažených subjektů mohou o kompenzační bonus podle návrhu zákona zažádat i OSVČ a společníci s.r.o., kteří jsou na přímo omezené nebo zakázané činnosti navázání. Splněny ovšem musí být dvě podmínky. Jednak se musí jednat o případ, kdy činnost takových podnikatelů byla nejméně z 80 % vyloučena z toho důvodu, že je jejich odběratelem subjekt, jehož činnost byla přímo omezena nebo zakázána a současně jejich výstupy nelze bez zásadních obtíží poskytovat jinému podnikateli. Jedná se tak o dodavatele, kteří přímo spolupracují se v současnosti zavřenými obory ekonomiky a kteří své příjmy nemohou snadno substituovat. Příkladem může být dle slov ministryně financí trenér ve fitness centru.

  Výše kompenzačního bonusu je 500 Kč za každý kalendářní den v období od 5.10. do 4.11.2020, nebo do konce prodlouženého nouzového stavu, dojde-li k jeho prodloužení.

  Rádi Vám pomůžeme s přípravou uvedených žádostí. V případě jakýchkoli dotazů se na nás proto neváhejte kdykoli obrátit.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Concurrence, UE & commerce

Game-changing amendment to Significant Market Power Act

Available in Czech

22 décembre 2022
Briefing

par Markéta Deimelová et Maroš Podstavek

Cliquer ici pour en savoir plus
Criminalité d’entreprise et conformité

Office for Protection of Competition giving incentive for compliance programmes with fine reductions

Available in Czech and German

25 novembre 2022
Briefing

par Markéta Deimelová et Maroš Podstavek

Cliquer ici pour en savoir plus
Concurrence, UE & commerce

Next step for a whistleblowing regulation in the Czech Republic

Available in Czech

16 février 2021
Briefing

par Markéta Deimelová

Cliquer ici pour en savoir plus