Contacts

Olav Nemling

Partner

Read More

Mateusz Sikorski

Associate

Read More

Antoni Goraj

Counsel

Read More

Paweł Skura

Senior Associate

Read More
Contacts

Olav Nemling

Partner

Read More

Mateusz Sikorski

Associate

Read More

Antoni Goraj

Counsel

Read More

Paweł Skura

Senior Associate

Read More

6 June 2022

Taylor Wessing advised on MBO in the steel construction industry

The Warsaw team of the international law firm Taylor Wessing advised GS Staalwerken Groep B. V. in connection with the management buyout of shares in Smulders Polska sp. z o.o., a company owned by GS Staalwerken Groep.

Taylor Wessing provided comprehensive legal advice covering preparation of the sale process and negotiation of transaction documentation, including the share purchase agreement and a number of corporate documents. The team also supported the client in the structuring of acquisition financing, which included preparation of the legal documentation for the loan granted to the buyers by GS Staalwerken and the tying in of the loan to bank financing.

The transaction is an excellent example of the synergies resulting from the work of the corporate team and the banking and finance team. The tight time schedule and the dynamic economic environment typical for the current times posed an additional challenge. Clients expect us to provide quick and appropriate solutions that not only protect them from a legal perspective but also are commercially justified,”

said Olav Nemling, Partner and Co-head of the Commercial, corporate and capital markets team in the Taylor Wessing office in Warsaw.

The transaction was led by Partner Olav Nemling, supported on corporate matters by Tymon Wilk (Senior Associate) and Mateusz Sikorski (Associate), and on the legal aspects of transaction financing by Antoni Goraj (Counsel) and Pawel Skura (Senior Associate).

GS Staalwerken Groep has been active in the steel construction sector for more than fifty years. Since 2011, Smulders Polska has designed, manufactured and assembled non-residential and industrial buildings such as stadiums, logistics centres, and production and storage halls. It provides its services to clients from Poland, the Netherlands, Belgium, Germany and Switzerland.


Taylor Wessing doradzał przy MBO w branży konstrukcji stalowych

Warszawski zespół międzynarodowej kancelarii Taylor Wessing doradzał GS Staalwerken Groep B. V. w związku z przeprowadzonym wykupem menedżerskim udziałów w spółce Smulders Polska sp. z o.o., należącej do holdingu GS Staalwerken Groep.

Taylor Wessing zapewnił kompleksowe doradztwo prawne obejmujące przygotowanie procesu sprzedaży oraz negocjacje dokumentacji transakcyjnej, m.in. umowę zbycia udziałów, a także szereg dokumentów korporacyjnych. Zespół wspierał również klienta przy strukturyzacji finansowania nabycia, które obejmowało przygotowanie dokumentacji prawnej dla pożyczki udzielonej kupującym przez GS Staalwerken, a także powiązanie jej z finansowaniem bankowym.

Przeprowadzona transakcja stanowi doskonały przykład synergii wynikającej z pracy zespołu prawa spółek oraz zespołu bankowości i finansów. Napięty harmonogram czasowy oraz dynamiczne otoczenie gospodarcze typowe dla obecnych czasów stanowiły dodatkowe wyzwanie. Klienci oczekują od nas szybkich i odpowiednich rozwiązań, które nie tylko chronią ich od strony prawnej, ale również są biznesowo zasadne,”

powiedział Olav Nemling, Partner współkierujący praktyką Prawa spółek i rynków kapitałowych w warszawskim biurze Taylor Wessing.

Transakcja przeprowadzona została przez Partnera Olava Nemlinga, wspieranego w zakresie kwestii korporacyjnych przez Tymona Wilka (Senior Associate), Mateusza Sikorskiego (Associate) oraz Antoniego Goraja (Counsel) i Pawła Skure (Senior Associate) w zakresie prawnych aspektów finansowania transakcji.

GS Staalwerken Groep od ponad pięćdziesięciu lat działa w branży konstrukcji stalowych. Smulders Polska od 2011 r. projektuje, produkuje i montuje budynki niemieszkalne i przemysłowe takie jak stadiony, centra logistyczne, hale produkcyjne i magazynowe. Swoje usługi świadczy dla klientów z Polski, a także Holandii, Belgii, Niemiec czy Szwajcarii.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Life sciences & healthcare

Advising Glenmark on product portfolio sale

7 April 2020

by multiple authors

Click here to find out more
Consumer & retail

Taylor Wessing advised LUTZ Group on consortium financing

12 August 2019

by multiple authors

Click here to find out more
Corporate/M&A & capital markets

Taylor Wessing advised Steadfast Capital Fund IV on majority shareholding in Kempf Group

7 August 2019

by multiple authors

Click here to find out more