Contacts

Andrej Leontiev, LL.M.

Partner

Read More

Andrea Čupel'ová

Partner

Read More
Contacts

Andrej Leontiev, LL.M.

Partner

Read More

Andrea Čupel'ová

Partner

Read More

12 January 2022

Partner Promotion for Andrea Čupel'ová

Andrea Čupeľová has become a new partner of Taylor Wessing Slovakia! The firm thus strengthens its partners' councils with an experienced lawyer and a respected labor law professional. The representation of women in office management has thus increased from 20 to 33 percent. International statistics say that about 40 percent of female lawyers are in law firms, and only 25 percent in partner positions. In Slovakia, it is even only about 10 percent.


Nová partnerka v Taylor Wessing

Advokátka Andrea Čupeľová sa stala novou partnerkou slovenskej pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Kancelária tak posilňuje svoje rady partnerov a partneriek o skúsenú advokátku a rešpektovanú odborníčku na pracovné právo. Zastúpenie žien v manažmente kancelárie sa tak zvýšilo z 20 na 33 percent. Medzinárodné štatistiky hovoria, že žien advokátok je v kanceláriách okolo 40 percent, na partnerských pozíciách je to len 25 percent. Na Slovensku je to dokonca iba niečo okolo 10 percent

Andrea Čupeľová pôsobí v kancelárii Taylor Wessing od roku 2018. Od roku 2020 vedie spolu s Radoslavou Lichnovskou oddelenie pracovného práva. Pod vedením oboch advokátok sa päťčlenný tím právnikov venujúcich sa pracovnému právu vyprofiloval na lídra na slovenskom trhu.  Aj v medzinárodnom hodnotení je oddelenie pracovného práva v Taylor Wessing dlhodobo považované za „prvú ligu“.  Po skončení Právnickej fakulty Univerzity Komenského pracovala Andrea ako advokátsky koncipient najprv v najväčšej lokálnej advokátskej kancelárii. Následne koncipientskú prax zavŕšila a ďalej pokračovala päť rokov ako advokátka  v medzinárodnej advokátskej kancelárii DLA Piper Weiss-Tessbach; Andrea je vydatá a má dve deti.

Andrea Čupeľová: „Už počas svojej predošlej profesijnej kariéry som mala vždy šťastie na rôznorodé a podnetné pracovné prostredie. Avšak práve v Taylor Wessing som sa takpovediac našla. Od počiatku našej spolupráce som vnímala, že práve tu je najlepšie miesto pre moje pôsobenie, predovšetkým s ohľadom na hodnotové a pracovné zameranie našej kancelárie. V neposlednom rade je pre mňa výnimočný náš kolektív, v ktorom pôsobia nesmierne odborne zdatní a kreatívni ľudia, s ktorými je radosť spolupracovať. Som veľmi rada, že naša synergia bola od počiatku aj zo strany partnerov kancelárie vzájomná a s rešpektom a vďakou sa teším na moje ďalšie, verím, že nemenej úspešné, pôsobenie v Taylor Wessing na pozícii partnerky.“

„Pandémia priniesla nové príležitosti, ale aj nové výzvy. Ani advokácia sa nevyhla čiastočnej zmene priorít jednotlivca – od celospoločenskej prospešnosti k väčšej starostlivosti o vlastnú rodinu a našich najbližších. Práca na diaľku, pri garantovaní maximálnej flexibility pracovného a osobného času ešte viac konkuruje princípom modernej advokácie, založenej na rýchlo sa prehlbujúcej odbornej špecializácii a rastúcej nevyhnutnosti spolupráce jednotlivcov vo väčšom projektovom tíme. Čeliť týmto výzvam môžeme iba tým, že sa budeme maximálne snažiť zrovnoprávniť postavenie právničiek a právnikov s rovnakým pracovným a hodnotovým nastavením na všetkých úrovniach v kancelárii. Dôležité je tiež sprístupniť aj partnerské pozície mladým ľuďom, ktorí do rozhodovacích procesov prinesú nový, nezaťažený pohľad. Andrea je advokátka s nesmiernym odborným a ľudským potenciálom. Aj preto sme mimoriadne radi, že Andrea prijala výzvu spoluvytvárať víziu našej kancelárie ako inkluzívnej, modernej a rodovo spravodlivej firmy,“ uviedol riadiaci partner kancelárie, Andrej Leontiev.

The Slovak Spectator už tretí rok po sebe zaradil Taylor Wessing na druhé miesto medzi najväčšími medzinárodnými kanceláriami.  Taylor Wessing je podľa uvedeného rebríčka už štvrtý rok v rade najväčšou medzinárodnou advokátskou kanceláriou podľa počtu právnikov. V súčasnosti v nej pracuje 32 právnikov, z toho 16 žien. V prieskume The Slovak Spectator sa v pomere spolupracujúcich advokátok a advokátov kancelária Taylor Wessing s 56 percentami advokátok umiestnila deviata zo 43 najväčších kancelárii na Slovensku.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe