Authors
Juultje van der Zanden

Juultje van der Zanden

Senior Associate

Read More
Joost Kokje

Joost Kokje

Senior Associate

Read More
Authors
Juultje van der Zanden

Juultje van der Zanden

Senior Associate

Read More
Joost Kokje

Joost Kokje

Senior Associate

Read More

11 February 2022

Permanent contracts cannot be given up all that easily

  • Quick read

A fixed-term employment contract will in principle end automatically (by operation of law) upon expiration of the term agreed upon. However, this is not the case if a permanent contract is followed by a fixed-term contract: the fixed-term contract will then not end by operation of law but has to be terminated having regard for statutory rules. This is the so-called Regetlie rule, which protects employees from giving up their permanent contract too lightly.

Juultje van der Zanden and Joost Kokje have written an article headed “Wie kiest voor vastigheid, kan daar niet zomaar afscheid van nemen” for the journal HR Rendement. In it, they discuss application of the Regeltie rule, the implications of the WWZ, the notice term and rules that must be followed in case of compulsory liquidation or the reflection principle.

Read full article (in Dutch)


Wie kiest voor vastigheid, kan daar niet zomaar afscheid van nemen

Een tijdelijk contract eindigt in principe automatisch (van rechtswege) na afloop van de overeengekomen periode. Dat is anders als het gaat om een tijdelijk contract dat volgt op een vast contract. In dat geval eindigt het tijdelijke contract niet van rechtswege, maar moet dit met inachtneming van de wettelijke regels worden opgezegd of ontbonden. Dit heet de Ragetlieregel. Werknemers worden door de Ragetlieregel beschermd tegen het te lichtvaardig opgeven van hun vaste contract.

Voor het tijdschrift HR Rendement schreven Juultje van der Zanden en Joost Kokje het artikel ‘Wie kiest voor vastigheid, kan daar niet zomaar afscheid van nemen’ waarin ze ingaan op de toepassing van de Ragetlieregel, de invloed van de WWZ hierop, de opzegtermijn en de regels als er sprake is van een faillissement of bij afspiegeling. 

Artikel in HR Rendement

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Salaris Rendement
Employment, pensions & mobility

Fixed-term contract after an open-ended one? Termination is not that easy!

14 July 2022
Quick read

by Juultje van der Zanden and Joost Kokje

Click here to find out more
instructierecht
Employment, pensions & mobility

The right to issue instructions: how far can an employer go?

24 May 2022
Quick read

by Juultje van der Zanden

Click here to find out more
the Netherlands
Ukraine

Legal and practical guide for people leaving Ukraine to the Netherlands

9 March 2022
Briefing

by Bart Hunnekens and Juultje van der Zanden

Click here to find out more