Author
Juultje van der Zanden

Juultje van der Zanden

Senior associate

Read More
Author
Juultje van der Zanden

Juultje van der Zanden

Senior associate

Read More

21 January 2021

The operation and rules of transition payments in practice

  • Quick read

The concept of transition payments is not unknown to members of works’ councils. While a works’ council is not directly involved with transition payments, these payments do touch upon issues that concern a works’ council.

Juultje van der Zanden discusses transition payments in the journal OR Rendement, including when an employer owes a transition payment, what the exceptions are, how the amount is calculated, and what the option of compensation for a transition payment paid entails.

 

Read article in OR Rendement (in Dutch)


De werking en de spelregels van de transitievergoeding in de praktijk

Voor leden van de OR is het begrip transitievergoeding niet onbekend. Hoewel een OR er niet direct iets mee te maken heeft, raakt de transitievergoeding wel onderwerpen waarmee een OR van doen heeft.

Voor het tijdschrift OR Rendement gaat Juultje van der Zanden in op wat de transitievergoeding inhoudt: wanneer is een werkgever de transitievergoeding verschuldigd, welke uitzonderingen gelden daarop, hoe is de berekeningswijze en wat houdt de mogelijkheid van compensatie voor een betaalde transitievergoeding in?

Artikel in OR Rendement

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe