2 April 2020

COVID-19: Banking and finance implications

  • QUICK READ

The COVID-19 pandemic has shaken the world financial markets and its impact is becoming evident in the banking sector as well as in debtor-creditor relationships. Considering the extent of possible consequences, the initiatives of the Czech government, ministries and the central bank and cooperation of the banking sector are key factors.

Click here for an overview of current issues in relation to ongoing measures in English.


COVID-19 a dopady v oblasti Bankovnictví a Financí

Pandemie COVID-19 otřásla nejen světovými finančními trhy, její dopady začínají být citelné i v oblasti bankovnictví a ve vztazích mezi dlužníky a věřiteli. Vzhledem k rozsahu možných dopadů je pro jejich zmírnění klíčová iniciativa vlády, ministerstev a centrální banky, jakož i součinnost bankovního sektoru.

Dokument ke stažení zde.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

czech-republic
Banking & finance

Real estate investments in the Czech Republic – post-COVID 19 situation

8 September 2020
QUICK READ
Click here to find out more
czech-republic
Banking & finance

COVID-19: the Polish perspective

17 June 2020
QUICK READ

by Grażyna Kuźma

Click here to find out more
Banking & finance

Update from Czech Republic: spotlight on foreign currency exchanges

12 September 2019
Click here to find out more